Har vi glemt fengselsinnsatte i håndteringen av koronapandemien?
Hilgunn Olsen, med Nicoline T. Lokdam (OUS). Kronikk. Forskersonen.no. 12.5.21

"Hva skal til for at straffedømte kvinner vender seg vekk fra en kriminall løpebane?"
Katharina Gjeruldsen og Egil Jensen. Populærvitenskapelig artikkel. Forskersonen.no. 28.4.21

"Spyttemaske: Denne maska skal verne fengselsansatte mot spytt. Den kan også bli ei dødsfelle, advarer fagfolk"
Artikkel som inneholder intervju med bl.a. Karianne Hammer, Sven-Erik Skotte og Kjetil Næstby på frifagbevegelse.no. 17.12.20

"Kampen om spyttemaske er ikke over!"
Karianne Hammer. Debattinnlegg. Aftenposten. 3.12.20

"Spyttehette er et potensielt dødelig tvangsmiddel"
Sven-Erik Skotte. Kommentar. Rett24. 12.11.20

"Slipper han noen gang ut? Forvaring i 22. juli-saken og endringer i loven om forvaring."
Berit Johnsen og Birgitte L. Storvik. Kronikk. Forskersonen.no. 26.10.20

"Kampen om spyttemaske er ikke over"
Karianne Hammer. Kronikk. Forskersonen.no. 25.10.20

"Ungdomsenhetene er høysikkerhetsfengsler"
Elisabeth Fransson og Sven-Erik Skotte. Kronikk. Forskning.no. 2.10.20

"Doktorgrad etter drapsdom: Forskningsetisk uproblematisk?"
Ragnar Kristoffersen. Debattinnlegg. Khrono 15.9.20

"Får siktede korrekt varetektsfradrag i forbindelse med isolasjon?"
Birgitte L. Storvik og Berit Johnsen. Kommentar. Rett24. 9.9.20

"EMK og kroppsvisitasjoner i fengslene"
Sven-Erik Skotte. Kommentar. Rett24. 1.9.20