Tekstane gir uttrykk for forfattaren sine meiningar og er ikkje nødvendigvis i samsvar med KRUS eller kriminalomsorga sine offisielle standpunkt.

2023

Reintroduksjon av spyttemasken krever en mye bredere rettssikkerhetsmessig forankring
Sven-Erik Skotte. Kommentar. Rett24.no (2023, 10. mai)

Har pressen fått kokainpanikk?
Hilgunn Olsen. Kronikk. m24.no (2023, 30. april)

Soningsforhold: - Ikke grunnlag for å hevde at kvinner generelt kommer dårligere ut enn menn
Ragnar Kristoffersen. Innlegg. Advokatbladet.no (2023, 4. april)

Riksadvokaten: - Gir strykkarakter til narkoutspill (bak betalingsmur)
Hilgunn Olsen. Intervju. Dagbladet.no (2023, 14. mars) 

Dette betyr Eirik Jensens løslatelse
Birgitte Storvik. Intervju. VG.no (2023, 14. mars)

Telefonkontroll i fengslene – det er fortsatt noe som skurrer [Kommentar]
Birgitte Storvik & Maria Mæhlumshagen. Rett24.no (2023, 23. februar)

2022

Hilgunn Olsen (2022, 14. oktober). Anundsen villeder leserne [Debattinnlegg]. Østlands-Posten. 
www.op.no/anundsen-villeder-leserne/o/5-36-1320524

Hvorfor får forvaringsfanger permisjon?
Berit Johnsen. Intervju. NRK Studio 2 (2022, 2. juni)

Mann (65) har vært prøveløslatt i 17 år. Det kan være lovstridig
Berit Johnsen. Intervju. TV2 Nyheter (2022, 1. mai)

Slik opplevde fengselsbetjenter å jobbe med Breivik-fengslingen rett etter 22. juli 
Knut Mellingsæter Sørensen. Populærvitenskapelig artikkel. Forskersonen.no (2022, 13. mars)

«Hard cases make bad law» – nå behandles forslaget om å endre forvaringsreglene
Berit Johnsen og Birgitte L. Storvik. Kommentar. Rett24.no (2022, 4. mars)

Grandstanding fears as Norwegian mass killer seeks parole
Berit Johnsen. Intervju. AP News (2022, 17. januar)

2021

Misvisende og uriktig om fengselsplasser
Ragnar Kristoffersen. Debattinnlegg. Aftenposten.no (2021, 25. november)

Barn skal ikke i fengsel, men noen barn må (lenke til YouTube)
Elisabeth Fransson og Sven-Erik Skotte. Innlegg under Lucy Smiths barnerettighetsdag 2021. Barneombudet (2021, 23. november)

Fanger må gjerne ta doktorgrad
Ragnar Kristoffersen. Debattinnlegg (flere tidligere innlegg i samme debatt). Forskersonen.no (2021, 19. oktober)

Fengsel i eller utenfor Oslo?
Berit Johnsen. Populærvitenskaplig artikkel. Wayback.no (2021, 24. august)

Har vi glemt fengselsinnsatte i håndteringen av koronapandemien?
Hilgunn Olsen, med Nicoline T. Lokdam (OUS). Kronikk. Forskersonen.no (2021, 12. mai)

Hva skal til for at straffedømte kvinner vender seg vekk fra en kriminell løpebane?
Katharina Gjeruldsen og Egil Jensen. Populærvitenskapelig artikkel. Forskersonen.no (2021, 28. april)

Bruk av spyttemaske i fengsel. Student på Zoom. Dette er dagens kortinnlegg
Sven-Erik Skotte. Debattinnlegg. Dagbladet.no (2021, 6. januar)

2020

Denne maska skal verne fengselsansatte. Den kan også bli ei dødsfelle, advarer fagfolk
Sven-Erik SkotteKarianne Hammer, Kjetil Næstby. Intervju. Frifagbevegelse.no (2020, 17. desember)

Spyttehette er et potensielt dødelig tvangsmiddel
Sven-Erik Skotte. Kommentar. Rett24.no. 12.11.20

Slipper han noen gang ut? Forvaring i 22. juli-saken og endringer i loven om forvaring
Berit Johnsen og Birgitte L. Storvik. Kronikk. Forskersonen.no. 26.10.20

Kampen om spyttemaske er ikke over
Karianne Hammer. Kronikk. Forskersonen.no. 25.10.20

Ungdomsenhetene er høysikkerhetsfengsler
Elisabeth Fransson og Sven-Erik Skotte. Kronikk. Forskersonen.no. 02.10.20

Får siktede korrekt varetektsfradrag i forbindelse med isolasjon?
Birgitte L. Storvik og Berit Johnsen. Kommentar. Rett24.no. 09.09.20

EMK og kroppsvisitasjoner i fengslene
Sven-Erik Skotte. Kommentar. Rett24.no. 01.09.20

Forskere: – Norge bryter FNs barnekonvensjon
Elisabeth Fransson og Sven-Erik Skotte. Intervju. Aftenbladet.no (betalingsmur). 28.05.20.

Gir økt bruk av ungdomsfengsel bedre samfunnsbeskyttelse?
Elisabeth Fransson og Sven-Erik Skotte. Kronikk. Aftenbladet.no. 27.05.20

Svikter de mest sårbare - Kriminalomsorgen vektlegger for dårlig kunnskap om innsattes traumer
Karianne Hammer. Debattinnlegg. Dagsavisen.no. 16.03.20