"Spyttehette er et potensielt dødelig tvangsmiddel"
Sven-Erik Skotte. Kommentar. Rett24.12.11.20

"Slipper han noen gang ut? Forvaring i 22. juli-saken og endringer i loven om forvaring."
Berit Johnsen og Birgitte L. Storvik. Kronikk. Forskersonen.no. 26.10.20

"Kampen om spyttemaske er ikke over"
Karianne Hammer. Kronikk. Forskersonen.no. 25.10.20

"Ungdomsenhetene er høysikkerhetsfengsler"
Elisabeth Fransson og Sven-Erik Skotte. Kronikk. Forskning.no. 2.10.20

"Doktorgrad etter drapsdom: Forskningsetisk uproblematisk?"
Ragnar Kristoffersen. Debattinnlegg. Khrono 15.9.20

"Får siktede korrekt varetektsfradrag i forbindelse med isolasjon?"
Birgitte L. Storvik og Berit Johnsen. Kommentar. Rett24. 9.9.20

"EMK og kroppsvisitasjoner i fengslene"
Sven-Erik Skotte. Kommentar. Rett24. 1.9.20

"Gir økt bruk av ungdomsfengsel bedre samfunnsbeskyttelse?"
Elisabeth Fransson og Sven-Erik Skotte. Debattinnlegg. Stavanger Aftenblad. 27.5.20.

"Forskere: -Norge bryter FNs barnekonvensjon" (betalingsmur)
Intervju med Elisabeth Fransson og Sven-Erik Skotte i Stavanger Aftenblad 28.5.20.

"Svikter de mest sårbare"
Karianne Hammer. Debattinnlegg. Dagsavisen. 16.3.20.