Slik opplevde fengselsbetjenter å jobbe med Breivik-fengslingen rett etter 22. juli 
Knut Mellingsæter Sørensen. Populærvitenskapelig artikkel. Forskersonen.no. 13.3.22

Misvisende og uriktig om fengselsplasser
Ragnar Kristoffersen. Debattinnlegg. Aftenposten.no. 25.11.21

Fanger må gjerne ta doktorgrad
Ragnar Kristoffersen. Debattinnlegg (også flere tidligere innlegg i samme debatt). Forskersonen.no. 19.10.21

Har vi glemt fengselsinnsatte i håndteringen av koronapandemien?
Hilgunn Olsen, med Nicoline T. Lokdam (OUS). Kronikk. Forskersonen.no. 12.5.21

Hva skal til for at straffedømte kvinner vender seg vekk fra en kriminell løpebane?
Katharina Gjeruldsen og Egil Jensen. Populærvitenskapelig artikkel. Forskersonen.no. 28.4.21