Hammer holder kurs og foredrag i konfliktdempende kommunikasjon, isolasjonsproblematikk og innsattes traumer og psykiske utfordringer.

Bakgrunn

Hammer er utdannet førskolelærer og fengselsbetjent, og har også en master i helse og sosialfag (barnevernsrettet). Hun har jobbet i fengsel i til sammen 16 år, som fengselsbetjent, veileder for aspiranter og avdelingsleder med personalansvar.

FoU-grupper

Utvalgte arbeider