Telefon
400 25 500   Hverdager kl. 8.00 - 15.00


E-postadresser
Spørsmål om kurs: i-senteret@krus.no
Spørsmål om studier og opptak til høgskolekandidatstudiet i straffegjennomføring: opptak@krus.no
Spørsmål om studier og opptak til bachelor-påbygget i straffegjennomføring: ba-opptak@krus.no
Annet: krus@krus.no

 

For pressehenvendelser
Kontakt informasjonsrådgiver Ragna Matea Bull
e-post: ragna.matea.bull@krus.no / m: 959 60 125


Besøksadresse
Solheimsgata 21, Lillestrøm (se kart)

Postadresse
KRUS, Dokumentsenteret
Postboks 694, 4302 Sandnes

Direkte post
KRUS, Postboks 1, 2001 Lillestrøm 

Fakturaadresse
Kriminalomsorgen KRUS, Fakturamottak DFØ
Postboks 4721, 7468 Trondheim
 

Organisasjonsnummer
911 830 868