Telefon
400 25 500   Hverdager kl. 8.00 - 15.00


E-postadresser
Spørsmål om kurs: i-senteret@krus.no
Spørsmål om studier og opptak til høgskolekandidatstudiet i straffegjennomføring: opptak@krus.no
Spørsmål om studier og opptak til bachelor-påbygget i straffegjennomføring: ba-opptak@krus.no
Andre spørsmål/henvendelser: krus@krus.no

 

Ser du etter kontaktinformasjon til en bestemt ansatt?
Oversikt over ansatte ved KRUS, se her.
I forbindelse med Corona-19: De ansatte benytter hjemmekontor ut fra de til enhver tid gjeldende lokale og nasjonale føringene. Kontortelefonene, som har numre i serien 400 25 XXX, vil da være ubemannede om den enkelte ansatte ikke selv har satt opp en viderekobling.

 

For pressehenvendelser
Kontakt informasjonsrådgiver Ragna Matea Bull
e-post: ragna.matea.bull@krus.no / m: 959 60 125


Besøksadresse
Solheimsgata 21, Lillestrøm (se kart)

Postadresse
KRUS, Dokumentsenteret
Postboks 694, 4302 Sandnes

Pakker og post som ikke skal journalføres
KRUS, Postboks 1, 2001 Lillestrøm 

 

Fakturaadresse
Kriminalomsorgen KRUS, Fakturamottak DFØ
Postboks 4721, 7468 Trondheim

EHF/Organisasjonsnummer
911 830 868