Har du spørsmål om opptak, send e-post til opptak@krus.no.
Har du spørsmål om innhaldet i ledige stillingar, må du rette desse direkte til kontaktpersonen i annonsen.

 

Utlyste stillingsannonsar per i dag: