Dato / Adressat / Tittel

2023

30.05.2023 / Høyringssvar frå KRUS
Forslag til endringer i straffegjennomføringsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (fellesskap, utelukkelse og tvangsmidler i fengsel) (pdf)

2022

17.11.2022 / Kriminalomsorgsdirektoratet / Høyringsvar frå KRUS
Revisjon av rundskriv om behandling av forskning i kriminalomsorgen (pdf)

17.03.2022 / Kriminalomsorgsdirektoratet / Høyringssvar frå KRUS:
Utkast til rundskriv om innføring av spyttbeskytter i kriminalomsorge (pdf)

07.02.2022 / Kriminalomsorgsdirektoratet / Høyringssvar frå KRUS:
Ny sikkerhetsstrategi (pdf)

17.01.2022 / Kriminalomsorgsdirektoratet / Høyringssvar frå KRUS:
Forslag til endringer i retningslinjene til Straffegjennomføringsloven §§ 17 og 37 vedrørende dagsorden og utarbeidelse av ukeplan for utelukkede innsatte (pdf)