Har du spørsmål om opptak til fengselsbetjentutdanninga, send e-post til opptak@krus.no.
Har du spørsmål om innhaldet i ledige stillingar, må du rette desse direkte til kontaktpersonen i annonsen.