Aspirantkull 2016-17:

Kristoffer

-Aldri for god til å være ferdig utlært

www.tilbakeføring.no

-ny nettportal lansert
Nytt rus- og livsmestringsprogram for kriminalomsorgen:

ER-VIL-KAN

-første pilot gjennomført ved KRUS
Direktør Hans-Jørgen Brucker blir pensjonist

Fagsymposium

Aspirantkull H17

Vitnemålsseremoni

-klare til å jobbe som fengselsbetjenter
"Little Scandinavia"-prosjekt:

Norsk fengselsbetjentutdanning

Delegasjon fra SCI Chester, Pennsylvania, USA
Planlegg videreutdanning

KRUS-katalogen 2019

Hugs påmeldingsfristane