FoU-gruppa «Barn & Unge» er en møteplass for ansatte ved KRUS som jobber med forskning og utviklingsoppgaver knyttet til barn og ungdom i norsk kriminalomsorg.

Vi vektlegger kontakt med sentrale aktører i tilknytning til kriminalomsorgsfeltet og diskuterer pågående og planlagte FoU-prosjekter. Det er et mål at gruppas medlemmer produserer kunnskap om - og sammen med barn og unge i ulike soningskontekster.

Gruppa er åpen for eksterne forskere som har forskningssamarbeid med KRUS.