Innen kurs- og konferansevirksomheten ved KRUS jobber Martinsen med temaer som gjeldsarbeid, sinnemestring, russamtalen, radikalisering, unge i fengsel og aktivitetskonferansen. I gunnutdanningen er han med i emnet Miljø- og tilbakeføringsarbeid. Martinsen deltar i FoU-gruppene om unge og rus, og han har vært medredaktør i forbindelse med reviderte utgaver av manualen "Russamtalen, alternativ reaksjon på bruk av rusmidler for innsatte" og sinnemesteringsmanualen.

Bakgrunn

Martinsen har en mastergrad i sosial- og velferdsfag. Han har også lang praksis fra kriminalomsorgen, oppsøkende virksomhet og rusomsorg i kommunal regi.​

FoU-prosjekter

FoU-grupper ved KRUS