Gaarder jobber med utviklingsoppgaver og med kurs og konferanser. Hun har ansvar for verksbetjentutdanningen og for tilbud og utvikling av kompetanse innenfor:

  • Unge og unge voksne i kriminalomsorgen
  • Opplæring for arbeidsdriften
  • Tilbakeføring
  • Utenlandske statsborgere i kriminalomsorgen

Gaarder er ansvarlig for redaksjonelt arbeid på nettsiden www.tilbakeføring.no

Virksomhetsplattformen har Gaarder et spesielt ansvar for implementering, drift og utvikling av digital opplæring.​

Bakgrunn

Gaarder er utdannet i sosialt arbeid fra Diakonhjemmets høgskole. Hun har videreutdanning i veiledning og kompetanseutvikling, og har mastergrad i offentlig styring og ledelse fra Høgskolen i Innlandet. Hun har mer enn 25 års praksis i kriminalomsorgen i ulike roller som sosialfaglig ansatt og i prosjekter.

FoU-grupper