Natrud har ansvar for:             

  • Motiverende intervju
  • Barneansvarlig
  • Pappaprogrammet
  • VINN - Motivasjonsprogram for kvinner
  • Førstehjelp ved selvmordsfare - VIVAT
  • Utvikling av et foreldreprogram for mødre i fengsel

Natrud er i tillegg medansvarlig for emnet KRUS3203 Veiledning i kriminalomsorgen, som er et valgfritt emne ved studiet Bachelor i straffegjennomføring

Bakgrunn

Natrud er cand.polit. i sosialt arbeid fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim. Hun har i tillegg fagforfatterstudiet ved Høgskolen i Oslo avd. for journalistikk bibliotek- og informasjonsfag, prosjektledelse - Management Program ved Handelshøyskolen BI, Senter for lederutdanning og er utdannet barnevernspedagog fra Stavanger sosialhøgskole. Hun har tidligere arbeidet ved Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem, Bro-teamet (barne- og ungdomspsykiatrisk service til barnevernklienter) ved Ullevål Universitetessykehus Barne- og ungdomspsykiatrisk avd. og Barne- og familieetaten i Oslo kommune. Natrud har veilednings-, undervisnings- og sensorerfaring fra KRUS og OsloMet.

FoU-grupper

FoU-prosjekter