Denne FoU-gruppen beskjeftiger seg med et bredt spekter at tema som har å gjøre med rus og rusrelaterte problemer – både i fangepopulasjonen og blant dem som gjennomfører straff i samfunnet, og både før, under og etter soning.  

Gruppens interesseområde favner både alkohol- og narkotikabruk. Kartlegging av rusmiddel­problemer, forebygging og behandling av slike problemer, og veier ut av avhengighetspreget bruk, er noen sentrale stikkord.  

Noen av gruppens medlemmer er involvert i forskningsprosjekter som dreier seg om rusmiddelbruk, andre er først og fremst beskjeftiget med utvikling, implementering og/eller kvalitetssikring av ulike former for rus-relaterte intervensjoner i kriminalomsorgen.

Gruppen er åpen for alle ansatte ved KRUS, og for eksterne fagfolk med interesse for temaet.


Kontakt

  • Leder av FoU-gruppa er Hilde Pape.
  • tlf.: 23 06 71 29 / 971 83  773
  • e-post: hilde.pape@krus.no