Steinsvik er prosjektleder for prosjektet «Forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse», opplæringsansvarlig for prosjektet "SDS - Sømløs Digital Straffegjennomføring", og er også ansvarlig for opplæringskursene i BRIK.

Bakgrunn

Steinsvik har en bachelorgrad i psykologi fra NTNU, mastergrad i Habilitering og Rehabilitering fra OsloMet og er i tillegg utdannet fengselsbtjent fra KRUS. Han har blant annet jobbet som fengselsbetjent ved rusmestringsenheten ved Ullersmo fengsel, rådgiver ved Oslo ND-senter og veileder i grunnutdanningen ved KRUS.