Fransson arbeider med forskningsprosjekter knyttet til fengselssosiologi, miljøarbeid og straffegjennomføring, samt fengselsarkitektur, kropp og materialitet. Fransson leder FoU-gruppa "Barn & Unge" ved KRUS og har ansvar for KRUS 3000 Kriminalomsorgen som virksomhet. Hun arbeider for tiden med to forskningsprosjekter: Det ene er "Soning og forsoning - samtaler med barn og unge i fengsel", et samarbeidsprosjekt med Den Norske Kirke. Det andre forskningsprosjektet er "Prison Architecture, Digitalization & the Body",  som er et samarbeid med TESIS Firenze.

Bakgrunn

Fransson har ph.d. i sosiologi fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo (2009) med støttefagene kriminologi og kjønn & kultur. Hun har tidligere vært ansatt ved Institutt for helse og samfunn, Det Medisinske Fakultet ved UIO, ved Høgskolen i Telemark og Barnevernets utviklingssenter (nå NOVA).

Utvalgte arbeider