Fransson jobber bl.a. med BA-emnet "Barn og unge i kriminalomsorgen" og med prosjektet «Adversed Childhood Experiences» som er finansiert av NFR. I tillegg leder hun FoU-gruppen Barn og unge, og er veileder på forskningsprosjektet «Å være mor og sitte i fengsel» relatert til «Mammaprogram i fengsel».

Bakgrunn

Fransson har ph.d. i sosiologi fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo (2009) med støttefagene kriminologi og kjønn & kultur. Hun har tidligere vært ansatt ved Institutt for helse og samfunn, Det Medisinske Fakultet ved UIO, ved Høgskolen i Telemark og Barnevernets utviklingssenter (nå NOVA). Etter å ha vært ved KRUS på fulltid i ni år, har Fransson fra oktober 2021 en 20 % stilling som professor ved KRUS, ved siden av stilling som professor ved VID vitenskapelige høgskole.

FoU-grupper

FoU-prosjekter