FoU-gruppa «Isolasjon» er en møteplass for ansatte ved KRUS som jobber med forskning og utviklingsoppgaver knyttet til isolasjon og  isolasjonsforebyggende arbeid i norsk og internasjonal kriminalomsorg.

Det er et mål for gruppa å produsere kunnskap om isolasjon og isolasjonsforebyggende arbeidet  i kriminalomsorgen.

Vi er opptatt av tilstanden og utviklingen på isolasjonsfeltet nasjonalt og internasjonalt, med hovedvekt på sosiologiske, kriminologiske og juridiske perspektiver. Vi vektlegger kontakt med sentrale aktører i tilknytning til kriminalomsorgsfeltet.

Deltakerne i gruppa er betydelige bidragsytere til undervisningen om isolasjon og isolasjonsforebyggende metoder i Kriminalomsorgen, på grunn-, etter og videreutdanningen, samt i internasjonale prosjekter med samarbeidsland.

Vi samarbeider med Skandinavisk isolasjonsnettverk ved UIO.

Gruppa er åpen for eksterne deltakere som har forskningssamarbeid med KRUS.