Olsen arbeider med tilbakeførings- og miljøarbeid og skal ha emneansvar for et nytt valgfritt emne i bachelorpåbyggingen om isolasjon.

Bakgrunn

Olsen er kriminolog og har nylig disputert for ph.d.-graden i kriminologi med avhandlingen «Narkotikapolitikk og skadereduksjon. Dilemmaer i politiarbeid, rusbehandling og sprøyterom». Hun har tidligere arbeidet som forsker ved Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS) og i Tyrilistiftelsen. Hun var også med på å starte opp stiftelsen Way Back – Livet etter soning i 2002.

FoU-grupper

Utvalgte abeider

Olsen, Hilgunn (2019): Totalavhold og skadereduksjon –Om offentlig styring av rusbehandling.  Sosiologisk Tidsskrift, 6/2019. Hentet fra: https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/2019/06/totalavhold_og_skadereduksjon

Olsen, H (2017): Open drug scenes and police strategies in Oslo, Norway. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention Vol. 18 (2), ss 141-156. Hentet fra: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14043858.2017.1388028

Olsen, H., & Sømhovd, M.J. (2016): Å koble seg på et nytt liv. Rus og Samfunn, 1-2016. https://www.tyrili.no/getfile.php/1322019-1460531139/Bilder/PDF-er/Fra%20FoU/Å%20koble%20seg%20på%20-%20Rus%20og%20samfunn.pdf

Skretting, A., & Olsen, H (2009). The Norwegian injecting room trial: politics and controversities. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 25(4), ss. 269–83. Hentet fra: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/145507250802500405