Kort om

Hilgunn Olsen er kriminolog, ph.d. i kriminologi fra Universitetet i Oslo (2020) og førsteamanuensis ved KRUS. Hilgunn leder FoU-gruppa Isolasjon og deltar i FoU-gruppa Rus


Kompetanseområder

 • Straff
 • Narkotikapolitikk
 • Isolasjon
 • Kvalitativ metode

Forsker på

 • Straffesakskjeden
 • Narkotikapolitikk
 • Fengselsisolasjon

FoU-prosjekter

 • Isolasjonsforebyggebde arbeidsmåter i kriminalomsorgen
 • Avkriminaliseringsdiskusjoners påvirkning på straffesakskjeden

Undervisning

 • KRUS3205 Isolasjon
 • KRUS2300 Tilbakeførings- og miljøarbeid II
 • KRUS3100 Kriminalitetsforebyggende arbeid i Kriminalomsorgen