Høgberg er instruktør i Fysisk maktanvendelse.

Bakgrunn

Høgberg er utdannet fengselsbetjent fra KRUS (2009). I flere år har han vært regioninstruktør i fysisk maktanvendelse i Kriminalomsorgen region øst.