Næstby er hovedinstruktør i Fysisk maktanvendelse i kriminalomsorgen.
 

Bakgrunn

Næstby er utdannet fengselsbetjent og har jobbet ved Ullersmo fengsel og Oslo fengsel.

FoU-grupper