Næstby er hovedinstruktør i Fysisk maktanvendelse ved Kriminalomsorgen.

Bakgrunn

Næstby er utdannet fengselsbetjent og har jobbet ved Ullersmo fengsel og Oslo fengsel.