Snertingdal har ansvar for bacheloroppgaven KRUS 3900, ved studiet Bachelor i straffegjennomføring. I tillegg underviser hun i emnene KRUS2300 Tilbakeførings- og miljøarbeid II og KRUS 1200 Kriminalitet og straff KRUS1200.  Videre har Snertingdal utviklet et undervisningsopplegg i akademisk kodeknekking og akademisk skriving for aspiranter. For tiden arbeider Snertingdal med FoU- prosjektet Å snakke om Kriminalitet.    

Bakgrunn

Snertingdal er ph.d. i sosiologi fra Universitet i Oslo (2010). Hun har tidligere jobbet ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), og Forskningsstiftelsen Fafo. Snertingdal har narkotika, kriminalitet, fengsel og marginalisering som forskningsfelt og har tilnærmet seg denne problematikken ved hjelp av kultursosiologiske, rettsosiologiske, kriminologiske og velferdsstatlige perspektiver. Snertingdal har en omfattende veilednings- og sensorerfaring fra alle nivåer ved flere høyskoler og ved flere fakulteter ved Universitetet i Oslo.

FoU-grupper

FoU-prosjekter