​Kristoffersen arbeider spesielt opp mot trendanalyser, prognoser og utredningsarbeid til evaluering av samfunnsstraff og tilbakefall og annen statistikkproduksjon. For tiden jobber han med et datamateriale over sosiøkonomiske forhold før og etter soning hos personer som gjennomførte straff i årene 2010-2014.

Bakgrunn

Kristoffersen har sosialantropologi hovedfag, mellomfag i engelsk og grunnfag i filosofi. Han har tidligere jobbet som ekstrabetjent, og hovedfagsoppgaven bygget på denne erfaringen, og handlet om samhandlingen i fengsler. Han har tidligere jobbet cirka 10 år som utreder i Kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet før han begynte som forsker ved KRUS i 1997. 

Kristoffersen var i en årrekke redaktør for Nordisk statistikk for kriminalomsorgen og den engelske utgaven Correctional statistics of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. Det nordiske statistikksamarbeidet resulterte blant annet i en omfattende, komparativ tilbakefallsstudie i Norden, som ble publisert i 2010. Ragnar Kristoffersen har senere også publisert en del tilbakefallsresultater på nettsiden tilbakefall.no. Han har gjennom årene forelest i kriminalkunnskap for aspirantene og vært sensor i dette emnet. 

Utvalgte arbeider