Jensen underviser og veileder i emnene KRUS1200 Kriminalitet og straff og KRUS3100 Kriminalitetsforebyggende arbeid i kriminalomsorgen.

Bakgrunn

Jensen er utdannet sosiolog fra UiO og har også praktisk-pedagogisk utdanning fra samme sted. Han har tidligere jobbet som ekstrabetjent ved Oslo Fengsel, og har veilednings- og sensorerfaring fra Politihøgskolen.

Kompetanseområder

  • Desistance
  • Kriminalitetsforebygging
  • Levekår og kriminalitet
  • Kvinners kriminalitet
  • Organisasjonskultur