Bakgrunn

Storvik er jurist. Hun har jobbet som juridisk saksbehandler i Oslo fengsel og Ullersmo fengsel og som inspektør i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt.

Utvalgte arbeider

  • Storvik, Birgitte Langset: Straffegjennomføring. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 978-82-02-45649-8)
  • Storvik, Birgitte Langset: Forvaringsstraff. Cappelen Damm Akademisk 2013 (ISBN 9788202405649)
  • Storvik, Birgitte Langset; Halvorsen, Erik; Kawaia, Naima. Rapportlære for kriminalomsorgen. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2528-6)