Storvik er emneansvarlig for KRUS1100 Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner. I tillegg jobber hun med integrering av juridisk faginnhold i andre emner. Hun holder også kurs i saksbehandling og forvaltningsrett for ansatte i kriminalomsorgen, har ansvar for fag- og erfaringssamling om forvaring og er med på å utvikle nettkurs for kriminalomsorgen på Virksomhetsplattformen.

Bakgrunn

Storvik er utdannet jurist. Hun har jobbet som juridisk saksbehandler i Oslo fengsel og Ullersmo fengsel og som inspektør i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt.

Kompetanseområder

 • Straffegjennomføringsloven
 • Strafferett
 • Straffeprosess
 • Forvaltningsrett og saksbehandling
 • Forvaring
 • § 12-soning
 • Elektronisk kontroll
 • Personundersøkelse
 • Kvinner

Utvalgte arbeider

 • Storvik, Birgitte Langset: Straffegjennomføring. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 978-82-02-45649-8)
 • Storvik, Birgitte Langset: Forvaringsstraff. Cappelen Damm Akademisk 2013 (ISBN 9788202405649)
 • Storvik, Birgitte Langset; Halvorsen, Erik; Kawaia, Naima. Rapportlære for kriminalomsorgen. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2528-6)