Storvik er emneansvarlig for KRUS1100 Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner. I tillegg jobber hun med integrering av juridisk faginnhold i andre emner. Hun holder også kurs i saksbehandling og forvaltningsrett for ansatte i kriminalomsorgen, har ansvar for fag- og erfaringssamling om forvaring og er med på å utvikle nettkurs for kriminalomsorgen på Virksomhetsplattformen.

Bakgrunn

Storvik er utdannet jurist. Hun har jobbet som juridisk saksbehandler i Oslo fengsel og Ullersmo fengsel og som inspektør i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt.

Kompetanseområder

 • Straffegjennomføringsloven
 • Strafferett
 • Straffeprosess
 • Forvaltningsrett og saksbehandling
 • Forvaring
 • § 12-soning
 • Elektronisk kontroll
 • Personundersøkelse
 • Kvinner

Utvalgte arbeider​

 • Storvik, B. L. (2022). Straffegjennomføring (4. utg.). Cappelen Damm Akademisk.
 • Storvik, B. L. & Harlem, C. (2021). Et innblikk i jussens betydning for fengselsbetjenter. I Snertingdal, Mette I. & K. Nymo (Red.), Jeg skal bli fengselsbetjent (s. 69–89). Høgskoleforlaget.
 • Storvik, B. L. (2021). Forvaringsstraff (2. utg.). Cappelen Damm Akademisk.