Kort om

Birgitte Langset Storvik er jurist, cand.jur. fra Universitetet i Oslo (1993) og dosent ved KRUS. Hun fikk dosentopprykk i straffegjennomføring i 2022. 


Kompetanseområder

  • Strafferett/straffeprosess
  • Straffegjennomføringsrett
  • Saksbehandling og forvaltningsrett
  • Forvaring
  • Menneskerettigheter

Forsker på

  • Straffegjennomføringsrett
  • Forvaring

FoU-prosjekter

Undervisning

  • KRUS1100 Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner
  • KRUS1400 Kartlegging og dokumentasjon
  • KRUS2300 Tilbakeførings- og miljøarbeid​ II