Samlig av tilfeldige vitenskaplige tidsskrift. Illustrasjonsbilde

Full oversikt over KRUS-innføringer i Cristin

Publikasjoner inneværende år

  • Artikler i vitenskapelige tidsskrift 2021/22
  • Vitenskapelig artikkel/Artikkel/Konferanseartikkel 2021/22
  • Rapport 2021/22

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter 2016-2020

Vitenskapelig artikkel, artikkel og konferanseartikkel 2018-2020