Publikasjoner inneværende år

Artikler i vitenskapelige tidsskrift 2020/21
Vitenskapelig artikkel/Artikkel/Konferanseartikkel 2020/21
Rapport 2020/21

 

Full oversikt over KRUS-innføringer i Cristin, se her.

 

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter 2015-2019

Kapitler i bøker utgitt av vitenskapelige forlag 2015-2019

|  2015  | 2016  | 2017  |  2018  |  2019  |