Mæhlumshagen underviser og veileder i emnet KRUS1100 Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner. I tillegg jobber hun med integrering av juridisk faginnhold i andre emner. Hun er ansvarlig for utvikling av et nytt enkeltemne på bachelorpåbygget: Menneskerettigheter i straffegjennomføringen.   

Bakgrunn

Mæhlumshagen er utdannet jurist, og mottok i 2020 advokatbevilling. I perioden 2018-22 arbeidet hun som advokatfullmektig/advokat. Hun har prosedyreerfaring fra både tingrett, lagmannsrett og Fylkesnemnda for barnevern og andre sosiale saker. Mæhlumshagen har jobbet mye med strafferett, straffeprosess, barnevern, psykisk helsevern, menneskerettigheter og barneloven.