Knut Mellingsæter Sørensen er emneansvarlig for KRUS2200 Sikkerhet og risiko II. 

Prosjektbeskrivelse ph.d.-prosjekt 

Sørensen studerer fengslingen av Anders Behring Breivik ved Ila fengsel og forvaringsanstalt etter terrorangrepet 22/7-11. Ledelsen ved Ila iverksatte flere organisatoriske endringer fordi fengselet ikke var dimensjonert for en slik krevende fengsling. Den ekstraordinære kritiske situasjonen medførte at fengselet forsterket organisasjonsstrukturen og opprettet en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå (SHS). Studien søker også kunnskap om fengselsbetjenters profesjonalitet ved avdeling SHS i en fengsling der kriminaliteten er svært alvorlig, og mediedekningen var stor.  

Sørensen jobber også med to andre forskningsprosjekter som omhandler sikkerhet og isolasjon.  

Bakgrunn 

Sørensen arbeider med en ph.d. ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo (UiO). Han har en mastergrad i sosiologi fra UiO, masteremner i styring og ledelse fra OsloMet og er utdannet fengselsbetjent fra KRUS. Sørensen har tidligere jobbet som fengselsbetjent og miljøterapeut ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, Trondheim fengsel, Åna fengsel, Verdal fengsel og Sandaker overgangsbolig.  

Sørensen har veilednings- og sensorerfaring fra Universitetet i Oslo og Politihøgskolen.