Gjeruldsen er koordinator på KRUS1200 Kriminalitet og straff. Hun er også medansvarlig for emnet KRUS3100 krimnalitetsforebyggende arbeid i kriminalomsorgen, og er veileder på bacheloroppgaver. Gjeruldsen arbeider for tiden med et forskningsprosjekt om kvinners desistance.

Bakgrunn

Gjeruldsen har arbeidet som sosialkonsulent på Oslo fengsel og som miljøteraput på Sandaker før hun begynte ved KRUS i 2008. Hun har også arbeidet som ekstrabetjent ved siden av studiene ved Arendal og Oslo fengsel.

Formell utdanningsbakgrunn er profesjonsrettet veiledning OsloMet Universitets - og høgskolepedagogisk basiskompetanse, OsloMet Master i krimininologi fra Universietet i Oslo, og cand. mag. fra Universitet i Oslo med fagene privatrett grunnfag, offentlig rett grunnfag og kriminologi grunnfag og mellomfag.

Kompetanseområder

  • Kriminalitetsforebygging
  • Kvinners kriminalitet
  • Desistance
  • Kriminalitet og straff