Hva gjør en fengselsbetjent?

Fengselsbetjenter bidrar til at innsatte og domfeltes opphold i fengsel er meningsfullt og rehabiliterende. Kriminalomsorgen har ansvar for at straffegjennomføring gjennomføres på en tillitsvekkende og forsvarlig måte, og en viktig oppgave er å motivere de innsatte til å bryte ut av sitt kriminelle handlingsmønster.

En fengselsbetjent skal:  
•    Veilede, motivere og samtale med de innsatte 
•    Ivareta sikkerheten til innsatte og kolleger i fengselet 
•    Sørge for en meningsfull hverdag for de innsatte 
•    Sette grenser og vise omsorg

Som fengselsbetjent møter man mange ulike mennesker. Noen har begått alvorlige kriminelle handlinger, andre har psykiske lidelser eller atferdsvansker. Sikkerhet, grensesetting og konfliktløsning er en viktig del av arbeidshverdagen til en fengselsbetjent. 

Hvor jobber en fengselsbetjent?

Når du er ferdig utdannet, vil du oppnå graden høgskolekandidat i straffegjennomføring. Da er du kvalifisert for å jobbe som fengselsbetjent i kriminalomsorgen. Som fengselsbetjent kan du jobbe i fengsler med ulike sikkerhetsnivå, i friomsorgen og i overgangsboliger.

Hva lærer du i fengselsbetjentutdanningen?

Fengselsbetjentutdanningen gir deg kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å jobbe som fengselsbetjent i Norge. Studiet er bygd opp rundt tre tematiske hovedområder:  

 • Risiko og sikkerhet
 • Straffegjennomføringsinnhold og tilbakeføring 
 • Profesjonsforståelse, rett og etikk 

De tematiske hovedområdene er igjen basert på praktiske ferdigheter og kunnskap fra disipliner som kriminologi, pønologi, sosiologi, juss, psykologi, etikk, idrettsvitenskap, pedagogikk, sosialt arbeid, profesjonsstudier og sikkerhet.

Aspiranter står og snakker med hverandre utendørs. Illustrasjonsbilde.
 

Søknad og opptak

Slik søker du opptak

Du søker opptak ved å søke på stillingen som fengselsaspirant i Jobbnorge og studieplass i Søknadsweb

Slik søker du fengselsbetjentutdanning

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mars. Vi åpner for søknader 1. februar.

Opptakskrav

 • generell studiekompetanse eller tilsvarende
 • vandel det ikke er noe å utsette på, jf. straffegjennomføringsloven § 8
 • fylt 20 år i opptaksåret
 • førerkort klasse B
 • helse i tråd med medisinske krav fastsatt av KRUS
 • tilfredsstillende fysikk, herunder bestå en fysisk funksjonstest fastsatt av KRUS
 • personlige egenskaper som gjør søkeren kvalifisert for tjeneste i kriminalomsorgen

Opptakskrav Opptaksprøver

Oppbygging og gjennomføring

Oppbygging og gjennomføring

Studiet består av fire semestre på heltid. Alle semestrene legger vekt på å knytte sammen praksisbasert og forskningsbasert kunnskap: 

 • Første semester gjennomføres i moderne lokaler i kriminalomsorgens hus i Lillestrøm. 
 • Andre og tredje semester gjennomføres ved et av våre godkjente opplæringsfengsler. Denne delen av studiet innebærer både veiledet praksis og vanlige studier. 
 • Fjerde semester gjennomføres ved høgskolen, der aspirantenes refleksjon over egen erfaring fra praksisstudiet vektlegges. I fjerde semester får du også muligheten til å ta et kort studieopphold i et annet europeisk land. 
 • Etter fullført utdanning følger ett års plikttjeneste

Emneoversikt

1. semester

 • KRUS1000 Introduksjon til fengselsbetjentrollen og kriminalomsorgen (10 stp.)
 • KRUS1100 Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner (10 stp.)
 • KRUS1200 Kriminalitet og straff (10 stp.)

2. og 3. semester

 • KRUS1400 Kartlegging og dokumentasjon (10 stp.)
 • KRUS2000 Sikkerhet og risiko I (30 stp.)
 • KRUS2100 Tilbakeførings- og miljøarbeid I (20 stp.)

4. semester

 • KRUS2200 Sikkerhet og risiko II (7.5 stp.)
 • KRUS2300 Tilbakeførings- og miljøarbeid II (15 stp.)
 • KRUS2400 Profesjonsforståelse og etikk (7.5 stp.)

Emnebeskrivelser 2023–2025

Merk at det kan forekomme endringer i emnebeskrivelser.

Pliktår

Etter fullført og bestått fengselsbetjentutdanning følger det ett års obligatorisk plikttjeneste som fengselsbetjent

 • Plikttjenesten starter i begynnelsen av juni, kort tid etter vitnemålsutdelingen i fjerde semester. 
 • Plikttjenesten fastsettes etter kriminalomsorgens bemanningsbehov, men aspirantene kan søke seg til aktuelle pliktårsplasser etter oppstart i fjerde semester. 
 • Pliktåret kan gjennomføres ved alle fengsler, ved deler av friomsorgen i hele landet (elektronisk kontroll) og ved kriminalomsorgens transporttjeneste. 
 • Aspirantene søker om hvor de skal i plikttjeneste etter oppstart i fjerde semester. 

Lønn under utdanning

Fengselsbetjentutdanningen er lønnet og de som kommer inn blir ansatt med stillingsbetegnelse aspirant. 

 • Stillingen lønnes i stillingskode 1429 aspirant i lønnstrinn 24, som tilsvarer en årslønn på ca. 370.000 kroner. 
 • Det utbetales tillegg for ubekvem arbeidstid (turnus) i de praktisk-teoretiske semestrene. 
 • Fast ansatte 1078 betjenter i kriminalomsorgen som får opptak, vil få lønn fastsatt som en personlig ordning. Lønnen beregnes ut ifra ansiennitet innenfor lønnstrinn 25-41.
 • Aspiranter ved fengselsbetjentutdanningen kvalifiserer ikke til studielån eller andre støtteordninger hos Lånekassen, fordi studiet er lønnet. 

Praksis

Disse fengslene tar i mot aspiranter i praksis i andre og tredje semester:

 • Bergen fengsel
 • Bodø fengsel
 • Halden fengsel
 • Oslo fengsel
 • Ringerike fengsel (Hønefoss)
 • Romerike fengsel, avdeling Ullersmo (Kløfta)
 • Stavanger fengsel
 • Telemark fengsel, avdeling Skien
 • Åna fengsel (Jæren)

Fordeling til praksis

Alle aspiranter søker om hvor de vil i praksis i 2. og 3. semester. Dette gjøres allerede i begynnelsen av 1. semester. Ved fordelingen kan det bli tatt hensyn til dokumenterte personlige forhold.De vanligste hensynene som blir vektlagt er:

1) aspiranter med forsørgeransvar
2) aspiranter som eier bolig
3) registrert samboerskap/gifte/registrerte partnere i minst 12 måneder ved søknadstidspunktet.

KRUS kan også ta hensyn til andre forhold ved fordelingen, som må være dokumentert i alle tilfeller. 

Videre studiemuligheter

Studiet utgjør den grunnleggende enheten i bachelorstudiet i straffegjennomføring. Dersom du ønsker å ta en bachelorutdanning, kan du søke om opptak til bachelorpåbygget i straffegjennomføring etter pliktåret. Dette vil gi deg tittelen Bachelor i straffegjennomføring.

Fengselsbetjenter forteller om utdanningen og yrket

 • Julie (25) er nyutdannet fengselsbetjent i pliktår. Hun jobbet tidligere i sikkerhetskontrollen på Gardermoen. Les yrkesintervjuet her.
 • Martine var ferdig utdannet høsten 2020. Hennes første møte med arbeid i fengsel var som vikar. Les hva Martine skriver her
 • Benjamin var ferdig utdannet høsten 2020. Hans første møte med et norsk fengsel kom som en del av utdanningen. Les hva Benjamin skriver her
 • Fædrelandsvennen har en podkast om arbeidsliv og karriere, der de har intervjuet fengselsførstebetjent Heidi Tharaldsen i Agder fengsel. Du kan høre episoden her, episode 19 (ekstern lenke)

Ofte stilte spørsmål

Vi har samlet svar på vanlige spørsmål om studiet og opptak på en egen side.