Tidligere fengselsaspirant ved KRUS Martine. Foto.
Martine var ferdig utdannet fengselsbetjent fra KRUS høsten 2020. Hun jobber i dag ved Ila fengsels- og forvaringsanstalt. Foto: privat

− Læringskurven har vært bratt, og det er motiverende å vite at arbeidet jeg legger ned har betydning for innsattes tilbakeføring til samfunnet, sier fengselsbetjent Martine.

Da jeg begynte å jobbe i kriminalomsorgen som vikar i 2018 ved Oslo fengsel, hadde jeg ingen idé om hva jeg kom til. Forestillingen om hvordan et fengsel så ut, baserte seg på amerikanske fengselsfilmer og et stereotypisk bilde av hvordan en innsatt så ut.

Jeg husker godt min første vakt som vikar. Jeg ble stående utenfor vaktrommet i prat med en voksen mann over en ganske lang periode. Jeg syntes det var hyggelige at mine nye kolleger var så interessert i hvem jeg var og hvorfor jeg ønsket å jobbe der. Så sa mannen plutselig "... men nå må du vel låse meg inn? Takk for praten". 

“Den ansatte viste seg altså å være en innsatt. Jeg hadde mine forestillinger og fordommer, men forsto fort at virkeligheten var en annen.”

Straff som endrer

Jobben som vikar falt i så god smak at jeg samme sommeren søkte meg inn til KRUS.

Den 3. januar 2019 møtte jeg opp i Solheimsgata i Lillestrøm med en viss kunnskap om hvordan det er å jobbe som fengselsbetjent. Men også her skulle det vise seg at jobben som fengselsbetjent dreier seg om så mye mer enn først antatt.

“Under utdanningen fikk vi god innføring i fag som blant annet juridiske rammer, sikkerhet og risiko, tilbakeføring og miljøarbeid, og profesjonsforståelse og etikk.”

Dette er alle fag som utvidet min forståelse av hva jobben som fengselsbetjent innebærer. Vår jobb er ikke bare å låse folk inne. Vi skal også sørge for straff som endrer, slik at de innsatte er best mulig forberedt til å bidra positivt i samfunnet når de kommer ut.

Etter et første semester som for avgårde, dro jeg nordover til Bodø for mitt praksisår. Nå skulle vi ta i bruk alt vi hadde lært ved KRUS. Fra dag en ble jeg og mine medaspiranter tatt godt imot av både kolleger og innsatte, og vi ble tildelt egne aspirantveiledere med god erfaring og kunnskap.

Balansen mellom grensesetting og omsorg

Læringskurven under praksisåret var enormt bratt, og etter bare noen uker ble vi kontaktbetjent for innsatte. Som kontaktbetjent har du en eller flere innsatte som du er primær kontaktperson for. Du hjelper dem med søknader, telefoner og andre henvendelser, og veiledere de innsatte i sin endringsprosess.

“Som fengselsbetjent skal du ikke bare opprettholde ro, orden og sikkerhet i fengselet. Du skal også være en omsorgsperson og støttespiller, og veilede mennesker som er i en vanskelig og tung periode i livet.”

Det var under praksisåret vi virkelig fikk kjenne på hva jobben som fengselsbetjent innebærer, og det å få tildelt det samme ansvaret som de andre betjentene ga både motivasjon og mestringsfølelse.

Og jeg skal ikke legge skjul på at noen dager også var tøffe.

“Selv synes jeg at balansen mellom å være en grensesetter og en omsorgsperson på samme tid, er det mest utfordrende.”

I det ene øyeblikket blir den innsatte sint og frustrert på deg og din rolle. I det neste skal du kunne ta en kaffe og ha en fin samtale med samme person.

Praksisåret gikk og en lærerik sommertjeneste ved Ringerike fengsel fløy forbi. Det samme gjorde siste semester. Til tross for koronapandemi ble også dette et utrolig lærerikt semester, og vi fikk nå gjort siste finpuss før vi skulle ut på egen hånd, som ferdig utdannede fengselsbetjenter. All kudos til KRUS for hurtig omstilling denne perioden.

Jeg føler på et stort ansvar

Under pliktårsfordelingen ble jeg sendt til Evje kvinnefengsel. Det var mange timer unna familie og venner. Jeg hadde heller ikke sett for meg å jobbe i kvinnefengsel, siden jeg alltid har jobbet med menn og trivdes godt med det.

Pliktåret ble uansett en veldig fin opplevelse. Kvinnelige innsatte er i en særlig sårbar situasjon, og vi ser enda større utfordringer knyttet til fysisk og mental helse enn hos menn. Dette krever omsorg og trygge rammer fra oss fengselsbetjenter.

“Som ferdig utdannet fengselsbetjent føler jeg nå på et større ansvar. Det er motiverende å vite at det arbeidet du legger ned hos den enkelte innsatt, har betydning for hvordan personen har det når han/hun tilbakeføres til samfunnet.”

 Selv om jobben som fengselsbetjent styres av regler og rutiner, er ingen dag lik. Ønsker du som meg, en variert og utfordrende hverdag, samt motiveres av å bidra til endring, så anbefaler jeg deg absolutt rollen som fengselsbetjent. Jeg angrer i hvert fall ikke.

 

Fakta om fengselsbetjentutdanningen:
Veien fra å søke seg inn på fengselsbetjentstudiet og frem til ferdig utdannet fengselsbetjent etter to år som fengselsaspirant, er en prosess som rommer mye læring og mange inntrykk.
Utdanningen er lagt opp med ett semester teori i Lillestrøm, to praktisk-teoretiske semestre (av aspirantene ofte omtalt bare som «praktiske semestre») i et opplæringsfengsel og avslutningsvis ett semester teori i Lillestrøm.
Kullet med ferdigutdannede fengselsbetjenter fra høsten 2021, er nå i pliktårstjeneste i kriminalomsorgen.
Søknadsfristen er 1. mars. Her kan du lese mer om utdanningen