Opplæringfengsler

Disse fengslene har opplæringsansvar for aspiranter i andre og tredje semester:

 • Bergen fengsel
 • Bodø fengsel
 • Halden fengsel
 • Oslo fengsel
 • Ringerike fengsel (Hønefoss)
 • Romerike fengsel, avdeling Ullersmo (Kløfta)
 • Stavanger fengsel
 • Telemark fengsel, avdeling Skien
 • Åna fengsel (Jæren)

Fordeling

Det gis mulighet til å søke om tjenestested i prioritert rekkefølge til de praktisk-teoretiske semestrene i opplæringsfengsel. Alle aspiranter søker om tjenestested kort tid etter oppstart i semester 1. I fordelingen kan KRUS vektlegge dokumenterte sosiale hensyn.

De vanligste hensyn som vektlegges er:

 1. aspiranter med forsørgeransvar
 2. aspiranter som eier bolig
 3. registrert samboerskap/gifte/registrerte partnere i minst 12 måneder ved søknadstidspunkt.

KRUS kan også vektlegge andre hensyn ved fordeling og dokumentasjon må vedlegges i alle tilfeller. Kriteriene er oppgitt med forbehold om fremtidige endringer.