Om studiet

I påbygningsstudiet legges det stor vekt på studentenes erfaring fra arbeid som fengselsbetjent, og studentene må ha en arbeidstilknytning til kriminalomsorgen. Studiet gir dybdekompetanse i straffegjennomføring og består av både obligatoriske og valgfrie emner. De fleste valgfrie emnene tilbys også som enkeltemner.

Påbyggingsstudiet er et samlingsbasert deltidsstudium basert på fire studieemner over to år (fire semestre). Studentene gjennomfører ett studieemne hvert semester. Hvert studiesemester vil normalt bli organisert i tre samlinger over tre dager ved KRUS. Digital undervisning kan bli benyttet ved behov. Studentene må påregne betydelig grad av egenstudier før, under og etter samlingene.

Mer om Bachelor i straffegjennomføring

Søknad og opptak

Søknadsperioden er 15. september – 15. oktober. 
Du søker om opptak til bachelor i straffegjennomføring i Søknadsweb.

Kontakt opptak dersom du har spørsmål:

E-post: opptak@krus.no

Oppbygging og gjennomføring

Oppstartsamling våren 2023

Oppstartsamlingen for våren 2023 er 9. – 12. januar (KRUS3000 Kriminalomsorgen som virksomhet).

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål og svar finner du på en egen side.