For deg som har fullført graden Høgskolekandidat i straffegjennomføring eller tilsvarende, tilbyr KRUS et påbyggingsstudium til graden Bachelor i straffegjennomføring. Bachelor-påbygget er et studium på 60 studiepoeng og tas på deltid, over to år / fire semestre. Studiet består av både obligatoriske og valgfrie emner. De valgfrie emnene tilbys også som enkeltemner. Det kan du lese mer om på siden om enkeltemner.

Under finner du mer informasjon om studiet og søknadsprosessen.

 

Våren 2021 Kull BA21V (første semester)

Kull BA21V

Første semester i bachelorpåbygget består av følgende fellesemne:

KRUS3000 Kriminalomsorgen som virksomhet

For studenter som skal ta forkurset, ligger emnebeskrivelse og pensumliste her:

KRUS0001 Forkurs Bachelor i straffegjennomføring