Bachelor i straffegjennomføring

I studiet legges det stor vekt på studentenes erfaring som fengselsbetjenter, og det er en forutsetning at studentene har en arbeidstilknytning til kriminalomsorgen. Utdanningen gir dybdekompetanse i straffegjennomføring og inkluderer både obligatoriske og valgfrie emner. De fleste valgfrie emnene tilbys også som enkeltemner.

Dette er en deltidsutdanning som tar to år (fire semestre). Det gjennomføres ett emne per semester. Vanligvis er hvert semester delt inn i tre samlinger, hver på tre dager. Samlingene kan være fysiske på KRUS, heldigitale eller hybride. Som student må du være forberedt på å bruke mye tid på selvstudier før, under og etter samlingene.


Søknad og opptak

Søknadsperioden er 15. september – 15. oktober. 
Du søker om opptak til bachelor i straffegjennomføring i Søknadsweb.

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte oss på e-post: opptak@krus.no


Mer om Bachelor i straffegjennomføring

Oppbygging og gjennomføring

Emneoversikt

  • 1. semester: KRUS3000 Kriminalomsorgen som virksomhet (15 stp.)
  • 2. semester: KRUS3100 Kriminalitetsforebyggende arbeid i kriminalomsorgen (15 stp.)
  • 3. semester: Valgfritt programemne (15 stp.)
  • 4. semester: KRUS3900 Bacheloroppgave (15 stp.)

Les mer om oppbygging og gjennomføring av studiet: 

 

Kvalitet i utdanningen

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål og svar finner du på en egen side.