På denne siden finner du informasjon om studiet og søknadsprosessen.

For personer som har  fullført graden Høgskolekandidat i straffegjennomføring eller tilsvarende, tilbyr KRUS et påbyggingsstudium til graden Bachelor i straffegjennomføring. Bachelor-påbygget er et studium på 60 studiepoeng og tas på deltid, over to år / fire semestre. Studiet består av både obligatoriske og valgfrie emner. De valgfrie emnene tilbys også som enkeltemner. Det kan du lese mer om på siden om enkeltemner.

Bachelorstudiet i straffegjennomføring består altså av to studieenheter:

  1. Høgskolekandidat i straffegjennomføring (fengselsbetjentutdanningen) utgjør den grunnleggende delen av bachelorstudiet og er regulert i egen ramme- og studieplan.
  2. Påbyggingsstudium

 

 

Våren 2021 Kull BA21V (første semester)

Kull BA21V

Første semester i bachelorpåbygget består av følgende fellesemne:

KRUS3000 Kriminalomsorgen som virksomhet

For studenter som skal ta forkurset, ligger emnebeskrivelse og pensumliste her:

KRUS0001 Forkurs Bachelor i straffegjennomføring