KRUS har inngått avtaler med Laurea University of Applied Sciences og Estonian Academy of Security Service:

Viktig å merke seg:

På grunn av Covid-19 er det en viss usikkerhet om reisemuligheter våren 2021 og eventuelle reiserestriksjoner fra Norge eller mottagerlandene. Foreløpig planlegges det som om man kan reise på vanlig studentutveksling, men man må være klar over at det medfører en viss risiko for at oppholdet kan bli avlyst selv om det foreligger en avtale om å studere ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet. For mest mulig oppdatert informasjon, ta kontakt via kontaktadressen for studentutveksling før du søker.

Krav til søker

Du må ha avlagt 60 stp på det tidspunktet du søker, bl.a. pga. mottakerlandets krav.

Du må være student ved studiet Bachelor i straffegjennomføring

Alle nødvendige eksamener være bestått.

Søknadsprosessen

Send inn søknad til soknadstudentutveksling@krus.no
Søknaden behandles i Seksjon for studiekvalitet og studietjenester.
Søknadsfristen for utveksling våren 2021 er 15. oktober 2020 (i 2.semester). Forvaltningslovens regler for frister og saksbehandling gjelder.

Viktig å huske på

*Du må registrere deg som vanlig ved KRUS det semesteret du er i utlandet. Det vil ikke ligge noen registrert utdanningsplan på deg i utvekslingsperioden.

*Søknaden må inneholde all nødvendig dokumentasjon, dvs. dokumentasjon, vitnemål eller kursbevis som bekrefter at du er student ved bachelorprogrammet ved KRUS og at du har bestått 60 studiepoeng.

*Du må søke om en bekreftelse på at utvekslingen din kan bli godkjent som en del av din grad, jf. Relevante retningslinjer, se under. Endelig godkjenning søker du når du kommer hjem fra utenlandsoppholdet ditt.

Relevante retningslinjer

Retningslinjer for søknad om godkjenning/ fritak av emner på bakgrunn av faglig overlapp for studiet Høgskolekandidat i straffegjennomføring og studiet Bachelor i straffegjennomføring (Dokumentdato: 12.4.19)

Retningslinjer for søknad om studentutveksling ved studiet Bachelor i straffegjennomføring (Dokumentdato: 12.6.19)

 

Finansiering

Du kan søke Lånekassen om bistand til finansiering.

Helse og forsikringer

Du bør orientere deg om hvilke rettigheter du har som student i utlandet (nav.no)

Norske trygderettigheter

Når du skal studere i utlandet i mindre enn 12 måneder eller har støtte fra Lånekassen, tar du med deg norske trygderettigheter til utlandet. Hvis du studerer i et annet nordisk land, kommer du innunder trygdeordningene for det aktuelle landet.

Hvis du skal studere i et EØS-land/ Sveits må du ta med Europeisk Helsetrygdkort (helsenorge.no). Kortet er gratis, og gir deg rett til nødvendig medisinsk behandling på lik linje med borgerne i landet du befinner deg i.

Skal du studere utenfor EØS-området med lån fra Lånekassen, vil du få tilsendt en bekreftelse på helserettigheter fra HELFO.

Dersom du ikke får støtte fra Lånekassen og skal studere i utlandet mindre enn tolv måneder må du selv kontakte HELFO.

Forsikringer

Tilleggsforsikring (sykeforsikring og reiseforsikring): Det kan hende du må ha en tilleggsforsikring som student i utlandet. Dette må du selv sjekke med aktuelt forsikringsselskap.
ANSA er en organisasjon for norske studenter i utlandet. De tilbyr egen studentforsikring for medlemmer. Det er individuelle medlemskap.

Vaksiner

Husk å ta eventuelle nødvendige vaksiner før avreise. Til noen land vil det kreves at du tar en røntgen av lungene. Du vil få informasjon hvis dette kreves i forbindelse med søknad til lærestedet i utlandet.

Avtalene KRUS har med utvekslingsstedene

Laurea University of Applied Sciences, se her (lenke til pdf).

Estonian Academy of Security Service, se her (lenke til pdf).