KRUS tilbyr to ulike muligheter for studieopphold i utlandet i 3. semester.

  1. Valgemnet KRUS3206 The Norwegian Penal System: Comparative, Practical Studies, som består av en praksisperiode i et annet land.
  2. Et utvekslingsopphold hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet. 

Hvor kan jeg dra på utveksling?

KRUS tilbyr muligheter for utvekslingsopphold i Finland og Estland for BA-studenter på 3. semester (2022). Vi har inngått avtaler med Laurea University of Applied Sciences og Estonian Academy of Security Service:

Krav til søker

Du må ha avlagt 60 stp på det tidspunktet du søker, blant annet pga. mottakerlandets krav. 

Du må være student ved studiet Bachelor i straffegjennomføring

Alle nødvendige eksamener være bestått.

Søknadsprosessen

  1. Søknad sendes til opptak@krus.no
  2. Frist for å søke er 15. september
  3. Søknaden behandles i Seksjon for studieadministrasjon

Viktig å huske på

  • Søknaden må inneholde all nødvendig dokumentasjon, dvs. dokumentasjon, vitnemål eller kursbevis som bekrefter at du er student ved bachelorprogrammet ved KRUS og at du har bestått 60 studiepoeng.
  • Du må søke om en bekreftelse på at utvekslingen din kan bli godkjent som en del av din grad, jf. Relevante retningslinjer, se under. Endelig godkjenning søker du når du kommer hjem fra utenlandsoppholdet ditt.
  • Du må registrere deg som vanlig ved KRUS det semesteret du er i utlandet. Det vil ikke ligge noen registrert utdanningsplan på deg i utvekslingsperioden.

Relevante retningslinjer

Finansiering

Du kan søke Lånekassen om bistand til finansiering.

Helse og forsikringer

Du bør orientere deg om hvilke rettigheter du har som student i utlandet (nav.no)

Norske trygderettigheter

Når du skal studere i utlandet i mindre enn 12 måneder eller har støtte fra Lånekassen, tar du med deg norske trygderettigheter til utlandet. Hvis du studerer i et annet nordisk land, kommer du innunder trygdeordningene for det aktuelle landet.

Hvis du skal studere i et EØS-land / Sveits må du ta med Europeisk Helsetrygdkort (helsenorge.no). Kortet er gratis, og gir deg rett til nødvendig medisinsk behandling på lik linje med borgerne i landet du befinner deg i.

Skal du studere utenfor EØS-området med lån fra Lånekassen, vil du få tilsendt en bekreftelse på helserettigheter fra HELFO. NB! Dersom du ikke får støtte fra Lånekassen og skal studere i utlandet mindre enn tolv måneder må du selv kontakte HELFO.

Forsikringer

Tilleggsforsikring (sykeforsikring og reiseforsikring): Det kan hende du må ha en tilleggsforsikring som student i utlandet. Dette må du selv sjekke med aktuelt forsikringsselskap. ANSA er en organisasjon for norske studenter i utlandet. De tilbyr egen studentforsikring for medlemmer. Medlemsskap er individuelt, du må derfor selv vurdere om du ønsker medlemsskap.

Vaksiner

Husk å ta eventuelle nødvendige vaksiner før avreise. Du er selv ansvarlig for å få tatt vaksinene i riktig tid før avreise. Informasjon om hvilke vaksiner som anbefales, finner du f.eks. på nettsidene til Folkehelseinstituttet. Vær spesielt oppmerksom på retningslinjer det enkelte land kan ha angående Covid-19, inkludert innreiseregler når du skal tilbake til Norge.

Til noen land vil det kreves at du tar en røntgen av lungene. Du vil få informasjon hvis dette kreves i forbindelse med søknad til lærestedet i utlandet.

Avtalene KRUS har med utvekslingsstedene

Laurea University of Applied Sciences, se her (pdf).

Estonian Academy of Security Service, se her (pdf).