De valgfrie emnene har et særlig fokus på dagsaktuelle tema i kriminalomsorgen og vil slik sett være attraktive for flere enn de som gjennomfører hele studieprogrammet. Enkelte av emnene vil kunne gjøres tilgjengelige for alle profesjonsgrupper i kriminalomsorgen og kriminalomsorgens samarbeidspartnere. 

Opptak til enkeltemner

 Vi åpner søknadsweb/EVUWeb for søknader 11. november 2020 kl. 12.00.

Emner som tilbys våren 2021

Med forbehold om ledige plasser. Lenke til å søke opptak i emnet ligger i parentes bak hvert emne.  

Opptakskrav til enkeltemnene fremkommer i den enkelte emneplan.

 

Søknadsprosessen

Våren 2020 åpner vi for søknader til enkelemner 11. november kl. 12. Det er "førstemann til mølla"-prinsippet som gjelder, og emnene kan ha ulikt antall ledige plasser.

Dersom du søker på flere emner, er det tidspunktet du søker på som angir prioriteringsrekkefølge mellom disse. Så husk å søke først på det emnet du har mest lyst til å komme inn på.

Dokumentasjon

For å bli tatt opp som student ved et enkeltemne ved KRUS, må du være ansatt i kriminalomsorgen eller hos en av kriminalomsorgens samarbeidspartnere. For å dokumentere dette, må du i forbindelse med søknaden legge ved et skjema som arbeidsgiver har fylt ut. Lenke til nedlastbart skjema "Bekreftelse på ansettelse/tilhørighet" finner du under. Dersom du har søkt opptak til Bachelorpåbygg i straffegjennomføring inneværende år, har du i den forbindelse måttet dokumentere tilhørighet til kriminalomsorgen, og du trenger ikke fylle ut skjemaet under i tillegg. KRUS benytter skjemaet du sendte inn i forbindelse med BA-søknaden som dokumentasjon.

Skjema: Bekreftelse på ansettelse/tilhørighet

Retningslinjer for tjenestefri for enkeltemnestudenter våren 2021

"Retningslinjer for tjenestefri ved gjennomføring av bachelorutdanning i straffegjennomføring" gjelder også for enkeltemnestudenter.

Les retningslinjene for studenter som tas opp for oppstart våren 2021 her (pdf).