Søknad og opptak

Opptakskrav til enkeltemnene fremkommer i den enkelte emneplan.

Slik søker du

Du søker om opptak til enkeltemner i EVUweb.

  • EVUweb åpner for søknader 15. november kl. 10.00.
  • Søknadsfrist er 25. november
  • Svarfrist for å akseptere tilbud er 1. desember

Det er i utgangspunktet "førstemann til mølla"-prinsippet som gjelder, og emnene kan ha ulikt antall ledige plasser. Dersom du søker på flere emner, er det tidspunktet du søker på som angir prioriteringsrekkefølge mellom disse. Husk derfor å søke først på det emnet du har mest lyst til å komme inn på.

Søknadsdokumentasjon

For å bli tatt opp som student ved et enkeltemne ved KRUS, må du være ansatt i kriminalomsorgen eller hos en av kriminalomsorgens samarbeidspartnere. For å dokumentere dette, må du i forbindelse med søknaden legge ved et skjema som arbeidsgiver har fylt ut. Lenke til nedlastbart skjema "Bekreftelse på ansettelse/tilhørighet" finner du under. Dersom du har søkt opptak til Bachelorpåbygg i straffegjennomføring inneværende år, har du i den forbindelse måttet dokumentere tilhørighet til kriminalomsorgen, og du trenger ikke fylle ut skjemaet under i tillegg. KRUS benytter skjemaet du sendte inn i forbindelse med BA-søknaden som dokumentasjon.

Tjenestefri for enkeltemnestudenter

Rett til studiepermisjon for personer som er ansatt i staten er regulert i Statens personalhåndbok, jf. særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning , kurs m.v.  Søknad om permisjon leveres til og vurderes av arbeidsgiver.

Enkeltemner som ble tilbudt våren 2023

Hvilke emner KRUS tilbyr som enkeltemner vil variere. For våren 2023 ble følgende emner tilbudt: 

Kvoten per emne gjelder for både bachelor-studenter og enkeltemnestudenter. Ved få søkere til et enkeltemne, vil KRUS vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre emnet.