Søknad og opptak

Opptakskrav til enkeltemnene fremkommer i den enkelte emneplan.

Slik søker du

Du søker om opptak til enkeltemner i EVUweb.

  • EVUweb åpner for søknader 15. november kl. 10.00.
  • Søknadsfrist er 25. november
  • Svarfrist for å akseptere tilbud er 1. desember

Det er i utgangspunktet "førstemann til mølla"-prinsippet som gjelder, og emnene kan ha ulikt antall ledige plasser. Dersom du søker på flere emner, er det tidspunktet du søker på som angir prioriteringsrekkefølge mellom disse. Husk derfor å søke først på det emnet du har mest lyst til å komme inn på.

Søknadsdokumentasjon

For å bli tatt opp som student ved et enkeltemne ved KRUS, må du være ansatt i kriminalomsorgen eller hos en av kriminalomsorgens samarbeidspartnere. For å dokumentere dette, må du i forbindelse med søknaden legge ved et skjema som arbeidsgiver har fylt ut. Lenke til nedlastbart skjema "Bekreftelse på ansettelse/tilhørighet" finner du under. Dersom du har søkt opptak til Bachelorpåbygg i straffegjennomføring inneværende år, har du i den forbindelse måttet dokumentere tilhørighet til kriminalomsorgen, og du trenger ikke fylle ut skjemaet under i tillegg. KRUS benytter skjemaet du sendte inn i forbindelse med BA-søknaden som dokumentasjon.

Tjenestefri for enkeltemnestudenter

Rett til studiepermisjon for personer som er ansatt i staten er regulert i Statens personalhåndbok, jf. særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning , kurs m.v.  Søknad om permisjon leveres til og vurderes av arbeidsgiver.

Enkeltemner som ble tilbudt våren 2024

Hvilke emner KRUS tilbyr som enkeltemner vil variere. Våren 2024 tilbys følgende emner: 

Antall studieplasser per emne gjelder for både bachelorstudenter og enkeltemnestudenter. Ved få søkere til et enkeltemne, vil KRUS vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre emnet.