For å kunne søke må du være ansatt i kriminalomsorgen og kunne dokumentere ett av følgende tre krav

  1. Høgskolekandidatutdanning i straffegjennomføring, 120 studiepoeng.
  2. Fengselsbetjentutdanning fra KRUS 2004 (kull 2004/2005) til 2012 og minimum 5 års arbeidserfaring fra kriminalomsorgen.
  3. Fengselsbetjentutdanning fra KRUS før 2004 (før kull 2004/2005) og bestått forkurs med opptaksprøve. Forkurs tilbys og avsluttes før studiestart. Søker må dokumentere minimum 5 års arbeidserfaring fra kriminalomsorgen.

Søkere konkurrerer i to ulike kvoter

Kvote 1: Høgskolekandidatutdanning i straffegjennomføring (2012-d.d.), 120 studiepoeng. Minimum 50% av studieplassene.
Kvote 2: Fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens utdanningssenter før 2012. Søkere som har tatt utdanning før 2004 må i tillegg gjennomføre et forkurs og bestå en opptaksprøve.

Alle søkere konkurrerer om en studieplass på grunnlag av et vektet gjennomsnittlig karaktersnitt fra fullført utdanning ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter. I tillegg til denne poengsummen kan du få tilleggspoeng for arbeidspraksis og/eller høyere utdanning fra andre læresteder. Du må ha fullført tjenesten som pliktårsbetjent innen søknadsfristen for å få opptak.

Her kan du lese mer utfyllende informasjon om rangering av søkere, de to kvotene og utregning av poeng

Opptaket har hjemmel i Forskrift om studiet bachelor i straffegjennomføring, kapittel 3. Kapittelet er gjengitt og utdypet i dette dokumentet: Opptaksreglement