I bachelorstudiet er det en forutsetning at Høgskolekandidatstudiet i straffegjennomføring er gjennomført før det er mulig å gjennomføre et påbygningsstudium på 60 studiepoeng, som vil gi 180 studiepoeng og graden bachelor i straffegjennomføring. 

Opptakskrav

For å kunne søke må du være ansatt i kriminalomsorgen og kunne dokumentere ett av følgende tre krav:

 1. Høgskolekandidatutdanning i straffegjennomføring, 120 studiepoeng.
 2. Fengselsbetjentutdanning fra KRUS 2004 (kull 2004/2005) til 2012 og minimum 5 års arbeidserfaring fra kriminalomsorgen.
 3. Fengselsbetjentutdanning fra KRUS før 2004 (før kull 2004/2005) og bestått forkurs med opptaksprøve. Forkurset tilbys og avsluttes før studiestart. Søker må dokumentere minimum 5 års arbeidserfaring fra kriminalomsorgen. 

Rangering og kvoter

 • Kvote 1: Høgskolekandidatutdanning i straffegjennomføring (2012-d.d.), 120 studiepoeng. Minimum 50% av studieplassene.
 • Kvote 2: Fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens utdanningssenter før 2012. Søkere som har tatt utdanning før 2004 må i tillegg gjennomføre et forkurs og bestå en opptaksprøve.

Alle søkere konkurrerer om studieplass på grunnlag av et vektet gjennomsnittlig karaktersnitt fra fullført utdanning ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter. I tillegg til denne poengsummen kan du få tilleggspoeng for arbeidspraksis og/eller høyere utdanning fra andre læresteder.

Du må ha fullført tjenesten som pliktårsbetjent innen søknadsfristen for å få opptak.

Tilleggspoeng

Det gis tilleggspoeng for:

 1. 30 studiepoeng ved universitet eller høyskole: 1 tilleggspoeng
 2. 60 studiepoeng ved universitet eller høyskole: 2 tilleggspoeng
 3. Relevant yrkespraksis (100% stilling): 1-5 tilleggspoeng*

* Ett års relevant yrkeserfaring gir 1 poeng, og det gis maksimalt 5 tilleggspoeng. Pliktår regnes ikke som yrkespraksis og gir ikke poeng.

Omregningstabell for karakterer

Når vi beregner vektet gjennomsnittlig karaktersnitt fra fullført utdanning ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter benytter vi omregningstabellene under.

Tallverdier for bokstavkarakterer.

 • A = 5 poeng
 • B= 4 poeng
 • C = 3 poeng
 • D = 2 poeng
 • E = 1 poeng

Karakterene Bestått/ikke bestått, eller Godkjent/ikke godkjent inngår ikke i poenggrunnlaget.

Tallverdier for tallkarakterer

 • 1,0 -1,5 = 5 poeng
 • 1,6 – 2,1 = 4 poeng
 • 2,2 – 2,7 = 3 poeng
 • 2,8 – 3,4 = 2 poeng
 • 3,5 – 4,0 = 1 poeng

Karakterene Bestått/ikke bestått, eller Godkjent/ikke godkjent inngår ikke i poenggrunnlaget.

Tallverdier for bokstavkarakterer

 • S = 5
 • M = 4
 • G = 3
 • NG = 2

Karakterene Bestått/ikke bestått, eller Godkjent/ikke godkjent inngår ikke i poenggrunnlaget.

 • Bestått = 3 poeng (benyttes kun der bestått er eneste karakter) 
 • Godkjent = 3 poeng (benyttes kun der godkjent brukes som eneste karakter)

Enkeltemner

Valgfrie programemner med ledige plasser kan gjøres tilgjengelig for enkeltemnestudenter. Les mer: Enkeltemner

Opptaksreglement