Hva regner dere som relevant yrkespraksis?

Ved tidligere opptak er følgende yrkespraksis utenfor kriminalomsorgen godkjent:

  • Vekterjobb
  • Transport og fremstilling av varetekstinnsatte
  • Arrestforvarer
  • Omsorgsyrker

Vi har ikke godkjent lagerarbeid, butikkarbeid, arbeid i utelivsbransjen, arbeid på gård og rengjøring. Om du har annen yrkespraksis enn det som her er nevnt ovenfor, vil vi gjøre en ny og individuell vurdering av dette i forbindelse med din søknad. Listen over er derfor ikke uttømmende og vil oppdateres hvert år. Du kan få inntil 5 tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Trenger jeg å fylle inn skjemaet som ligger på nettsiden til KRUS? Lederen min har skrevet en bekreftelse på at jeg jobber i kriminalomsorgen og som dokumenterer yrkespraksisen min.

Skjemaet som ligger på nettsiden til KRUS er eneste gyldige dokumentasjon på at du er ansatt i kriminalomsorgen. Brevet din leder har skrevet vil derfor ikke være gyldig dokumentasjon på dette.

Trenger jeg å fylle inn skjemaet som ligger på krus.no når jeg har en utskrift fra lønnsavdelingen på at jeg er ansatt i kriminalomsorgen?

Du må fylle ut skjemaet og laste det opp i Søknadsweb med leders underskrift. Skjemaet er eneste godkjente dokumentasjon til søknaden på ansettelse i kriminalomsorgen. Husk å spesifisere stillingsprosent.

Jeg får ikke lastet opp dokumentasjon i Søknadsweb. Kan jeg sende dette på e-post?

Vi godkjenner dessverre ikke dokumentasjon sendt på e-post. Om du trenger hjelp til søknadsweb, ta kontakt med oss. Du finner kontaktinformasjon på denne siden.

Jeg ble ferdig med utdanning ved KRUS i fjor og fullfører mitt pliktår nå i desember. Kan jeg søke da?

I opptaksreglementet heter det at «Søker må være ferdig som pliktårsbetjent for å få opptak». Etter denne regelen må søkeren legge ved dokumentasjon som viser at pliktåret er gjennomført før søknadsfristen.

Jeg ble uteksaminert fra KRUS i november i fjor. Jeg avtjener egentlig pliktåret mitt nå, men fikk 100% fast ansettelse som fengselsbetjent i mars i år på samme tjenestested. Regnes det fortsatt som pliktår?

Pliktåret varer i ett år, jf. aspirantforskriften. Dette gjelder også om du får fast ansettelse i løpet av dette året.

Hvordan får jeg svar fra dere på søknaden?

Kommunikasjon med alle søkere skjer hovedsakelig gjennom Søknadsweb og den e-postadressen du oppgir der. Husk å oppgi en e-postadresse du har tilgang til i søkeperioden, og sjekk også søppelposten før søknadsfristen går ut. Det hender at vi kontakter søkere på telefon, så husk å oppgi telefonnummer i Søknadsweb som vi kan nå deg på.

Det står at det gis tilleggspoeng for inntil 5 års relevant praksis i 100%. Jeg har dokumentasjon på at jeg har arbeidet som arrestforvarer i 50% stilling, teller dette?

Ja, 50% arbeid i 2 år vil gi uttelling som 1 år yrkespraksis. Tilsvarende vil for eksempel også 1 år i 60% sammen med 1 år i 40% gi uttelling som 1 år yrkespraksis.

Jeg jobber som vikar og i Gat står det angitt en stillingsprosent på 0.1%. Hvordan regner jeg ut reell stillingsprosent til skjemaet om yrkespraksis?

Finn antall timer du har jobbet totalt i stillingen og del dette antallet på antall uker du har vært ansatt for å få gjennomsnittlig timetall. Finn deretter ut hvor mange prosent dette tilsvarer.

Når og hvor avholdes forkurset for søkere med fengselsbetjentutdanning fra KRUS fra før 2004?

For BA-påbygg med oppstart våren 2023 gjennomføres forkurs med opptaksprøve den 29. og 30. november 2022 ved KRUS. Nærmere informasjon om forkurset inkl. påmelding, sendes ut sammen med tilbud om betinget opptak.