Kvalitetssystemet

Formålet med kvalitetssystemet er å organisere kvalitetsarbeidet slik at man har en dekkende og regelmessig oppfølging av de ulike kvalitetsområdene. Det skal sikres at studiene tilfredsstiller nasjonale krav til høyere utdanning. Kvalitetsarbeidet skal bidra til at KRUS identifiserer styrker og svakheter i utdanningene og kan foreta kontinuerlige forbedringer og endringer på bakgrunn av dette.


Årsrapporter

Vi gjør oppmerksom på at bachelorstudiet i straffegjennomføring hadde sin oppstart i 2019, slik at årsrapporter tidligere enn dette kun gjelder for høgskolekandidatstudiet.


Årsrapporter for læringsmiljøutvalget (LMU)


Retningslinjer


Periodisk evaluering