Studentene er viktige partnere i kvalitetsarbeidet, og bidrar med verdifulle vurderinger for utvikling av god studiekvalitet. Studentene skal gjennom kvalitets- og evalueringssystemet samt deltakelse i råd og utvalg være med på å påvirke studiekvaliteten og melde fra dersom forhold ikke fungerer i studiet.

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte fra hvert bachelorkull representerer studentene i læringsmiljøutvalget (LMU) studieutvalget (SU). Disse velges i januar hvert år.

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Les mer om LMU

Studieutvalget (SU)

Les mer om SU

Evalueringer og tilbakemeldinger

  • Studiestartundersøkelsen
  • Underveisevalueringer av emner
  • Sluttevaluering