Vår 2024

KRUS3000 Kriminalomsorgen som virksomhet

Høst 2024

KRUS3100 Kriminalitetsforebyggende arbeid i kriminalomsorgen

Vår 2025

Valgfritt programemne. Se enkeltemner for mer informasjon

Høst 2025

KRUS3900 Bacheloroppgave