Emner 

 

1. semester


KRUS1000 Introduksjon til fengselsbetjentrollen og kriminalomsorgen 10 stp.

KRUS1100 Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner 10 stp.

KRUS1200 Kriminalitet og straff 10 stp.


 

2. og 3. semester

Emnebeskrivelsene publiseres semesteret før. 


KRUS1400 Kartlegging og dokumentasjon 10 stp.

KRUS2000 Sikkerhet og risiko I 30 stp.

KRUS2100 Tilbakeførings- og miljøarbeid I 20 stp.


 

4. semester

Emnebeskrivelsene publiseres semesteret før. 


KRUS2200 Sikkerhet og risiko II 7,5 stp.

KRUS2300 Tilbakeførings- og miljøarbeid II 15 stp. 

KRUS2400 Profesjonsforståelse og etikk 7,5 stp.


 

Pliktår

En aspirant som har fullført og bestått fengselsbetjentutdanningen, har rett og plikt til å gjøre tjeneste i full stilling i kriminalomsorgen i ett år etter avsluttet utdanning (Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen, kapittel 6).