Oppbygging av studiet

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium basert på fire studieemner over to år (fire semestre). Studentene gjennomfører ett studieemne på 15 studiepoeng hvert semester, som til sammen gir 60 studiepoeng.

Obligatoriske og valgfrie emner

  • 5. semester: KRUS3000 Kriminalomsorgen som virksomhet (15 stp.)
  • 6. semester: KRUS3100 Kriminalitetsforebyggende arbeid i kriminalomsorgen (15 stp.)
  • 7. semester: Valgfritt programemne (15 stp.)
  • 8. semester: KRUS3900 Bacheloroppgave (15 stp.)

Gjennomføring

Hvert studiesemester vil normalt bli organisert i tre samlinger over tre dager ved KRUS, der samlingene starter opp kl. 10:00 første dag og avsluttes kl. 14:00 siste dag. Digital undervisning kan bli benyttet ved behov. Studentene må påregne betydelig grad av egenstudier før, under og etter samlingene.

Vitnemål og grad

Studiet leder frem til graden: Bachelor i straffegjennomføring.

Valgfrie programemner

Hvilke valgfrie programemner som tilbys vil variere hvert år. Hvert år skal KRUS tilby minst to valgfrie emner. I løpet av høstsemesteret vil det gis informasjon om hvilke emner som tilbys, og bachelorstudentene vil prioritere hvilke emner de ønsker å ta. 

Ved få søkere til et enkeltemne, vil KRUS vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre emnet. Dersom valgfrie programemner trekkes, får man tilbud om plass på et annet valgfritt programemne etter prioriteringsrekkefølgen.

Studiestøtte og retningslinjer for tjenestefri

Du kan søke lånekassen om støtte til BA-studier ved KRUS, dette gjelder både for enkeltemner og for hele påbyggingsstudiet. 

Alle studenter som er ansatt i staten har de samme rettigheter til studiepermisjon som beskrevet i Statens personalhåndbok. Kriminalomsorgsdirektoratet har utarbeidet Retningslinjer for tjenestefri ved gjennomføring av bachelorstudiet i straffegjennomføring (2024). Disse ligger tilgjengelig i Compendia og i informasjonsemnet i Canvas. Kontakt din arbeidsgiver ved spørsmål om tjenestefri.

Opptak til enkeltemner i studiet

Emner i studiet med ledige plasser kan gjøres tilgjengelig for enkeltemnestudenter. Dette gjelder for de valgfrie emnene i studieplanen. Mer informasjon om dette finer du på siden om enkeltemner.