Søknaden består av to trinn

Søknaden til fengselsbetjentutdanningen består av to deler. Du må søke om stilling som fengselsaspirant i Jobbnorge og om studieplass i Søknadsweb. Søknaden blir kun behandlet hvis du har søkt på begge steder innen søknadsfristen. All nødvendig dokumentasjon må være lastet opp innen 1. mars.

Trinn 1: Jobbnorge

Søk i Jobbnorge
Trykk på knappen «søk stilling» i stillingsannonsen. Følg beskrivelsen for å laste opp nødvendig dokumentasjon (søknadstekst og CV).

Trinn 2: Søknadsweb

Søk i Søknadsweb
Logg inn med elektronisk ID og følg stegene som beskrevet. Last opp nødvendig og relevant dokumentasjon (se under).

Søknadsdokumentasjon

Du må laste opp all nødvendig dokumentasjon innen søknadsfristen 1. mars. Kun søknader med nødvendig dokumentasjon blir med i vurderingen av hvem som innkalles til opptaksdag.

Jobbnorge

 • CV
 • Søknadstekst: I søknadsteksten bør du begrunne hvorfor du er motivert, forklare hvorfor du mener du er egnet for stillingen, og vise at du har forståelse for hva jobben som fengselsbetjent innebærer. Les om fengselsbetjentutdanningen- og yrket før du starter å skrive søknaden, slik at du har god kunnskap om det du søker på.

Dokumentasjon og vedlegg utover dette skal lastes opp i Søknadsweb.

Søknadsweb

 • Søknadstekst: fra Jobbnorge (som pdf).
 • Utdanning: All relevant utdanning i henhold til opptakskravene må dokumenteres med vitnemål eller kompetansebevis. For å få tilleggspoeng for høyere utdanning eller fagskole, må du også dokumentere dette med vitnemål.
 • Førerkort: Kopi av førerkort klasse B (personbil).
 • Arbeidsattest og tjenesteuttalelse: Alle arbeidsattester og tjenesteuttalelser som dokumenterer din eventuelle yrkeserfaring.
 • Arbeids- og oppholdstillatelse: Hvis du ikke er norsk statsborger, må du laste opp gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Du kan få tilleggspoeng for dokumentert relevant erfaring. Last derfor opp dokumentasjon på dette også. Hva som regnes som relevant erfaring kan du lese om på siden Ofte stilte spørsmål.

 

 

Tips til søknaden

 • Les søknadsprosessen og utlysningsteksten nøye.
 • Ha all dokumentasjon klar i elektronisk utgave før du starter med å fylle ut selve søknaden.
 • Mange søkere dokumenterer ikke kompetansekravet selv om søknadsteksten kan tyde på at de oppfyller kravene. Husk å laste opp alle relevante dokumenter.
 • Vi benytter e-postadressen du er registrert med i Søknadsweb til å kommunisere med deg i søknadsprosessen. Dersom du ikke har fått e-post fra oss, vennligst sjekk ditt spam-filter.
 • I arbeidet med å vurdere og rangere søknadene vurderer vi både selve søknadsteksten du har skrevet og om du har dokumentert at du oppfyller krav til ulike tilleggspoeng. Oversikt over hvordan vi beregner poeng kan du laste ned her (pdf).
 • Skriv en god og utfyllende søknad. Det er spesielt viktig å begrunne hvorfor du er motivert for å bli fengselsbetjent. Tenk på at leserne av søknaden skal få et klart inntrykk av hvem du er, samt holdningene og verdiene du har. Det er bedre å skrive for mye enn for lite. Dette gjelder også opplysninger om vandel og egen helse. Hvis det er noe i søknaden din eller på attester og vitnemål som kan oppfattes negativt, er det bedre å forklare dette nærmere enn å late som om det ikke finnes.

Viktige datoer i opptaket

1. februar–1. mars

Opptaket åpner og du kan søke i Jobbnorge og Søknadsweb.

1. mars 

Frist for å søke og laste opp dokumenter via Jobbnorge og Søknadsweb.

Mars

KRUS behandler søknader og det vurderes om opptakskravene er oppfylt. Videre vurderes blant annet karakterer, utdanning, arbeidserfaring, annen relevant erfaring og søknadstekst.

April

KRUS sender svarbrev til de best kvalifiserte søkerne. Svaret kan være et avslag eller en invitasjon til opptaksprøver. Mer informasjon om tidspunkt for opptaksprøvene blir sendt ut.

Mai–juni

Opptaksprøver gjennomføres fra midten av mai til midten av juni ved KRUS i Lillestrøm. Prøvene inkluderer et intervju og en fysisk test som gjennomføres på samme dag.

20. juli

Alle som har deltatt på opptaksdagene vil motta beskjed om de blir tilbudt stilling som aspirant eller ikke innen denne datoen.

30. juli

Siste frist for å svare på tilbudet i Søknadsweb.

August

Studiestart ved KRUS i Lillestrøm.

For deg som får tilbud om opptaksdag

Dersom du får invitasjon  til opptaksdag, vil du motta et svarbrev med mer informasjon om den videre opptaksprosessen. På opptaksdagen må du ta med alle originaldokumenter. I svarbrevet får du også informasjon om to vedlegg du skal sende inn til oss før opptaksdagen:

 • Følgebrev med svar på obligatoriske spørsmål 
 • Egen- og legeerklæring om helse 

Du får informasjon om og tilgang til disse vedleggene i svarbrevet.

Intervju og fysisk test

Opptaksdagen består av:

Kandidater som ikke består fysisk funksjonstest, er ikke med videre i vurderingen av hvem som skal tilbys aspirantstilling, og opptaksdagen avsluttes. 

Les mer om opptaksdagen og den fysiske funksjonstesten.

For deg som får tilbud om studieplass

Husk å takke ja til studieplass 

Når du får tilbud om studieplass i juli er det viktig at du takker ja innen fristen 30. juli. 

Vandel / uttømmende politiattest

Hvis du får tilbud om studieplass, må du skaffe en uttømmende politiattest. Du vil få tilsendt en formålsbekreftelse fra KRUS som lastes opp i søknaden til politiet.

Arbeidstid 

Som lønnet aspirant på KRUS forventes det fulle studie – og arbeidsdager på KRUS fra og med oppstartsdagen. Arbeidstiden er fra 08.30 – 16.00 hver dag i første semester.