Søknaden består av to trinn

Søknaden til fengselsbetjentutdanningen er todelt. Du må søke stilling som fengselsaspirant i Jobbnorge og studieplass i Søknadsweb. Søknaden blir kun behandlet dersom du har søkt begge steder innen søknadsfristen. All nødvendig søknadsdokumentasjon må være lastet opp innen 1. mars.

Trinn 1: Jobbnorge

Søk i Jobbnorge
Trykk på knappen «søk stilling» i stillingsannonsen. Følg beskrivelsen for å laste opp nødvendig dokumentasjon (søknadstekst og CV).

Trinn 2: Søknadsweb

Søk i Søknadsweb

Logg inn med elektronisk ID og følg stegene som beskrevet. Last opp nødvendig og relevant dokumentasjon (se under).

Søknadsdokumentasjon

Du må laste opp all nødvendig dokumentasjon innen søknadsfristen 1. mars. Kun søknader med nødvendig dokumentasjon blir med i vurderingen av hvem som innkalles til opptaksdag.

Jobbnorge

 • CV
 • Søknadstekst: søknaden bør blant annet beskrive din motivasjon, si noe om hvorfor du mener du er egnet for stillingen og vise at du forstår hva jobben som fengselsbetjent går ut på. Les deg opp på fengselsbetjentutdanningen- og yrket før du starter å skrive søknaden slik at du vet hva du søker på.

Dokumentasjon og vedlegg utover dette skal lastes opp i Søknadsweb.

Søknadsweb

 • Søknadstekst: fra Jobbnorge (som pdf).
 • Utdanning: All relevant utdanning i henhold til opptakskravene må dokumenteres med vitnemål eller kompetansebevis. For å få tilleggspoeng for høyere utdanning eller fagskole må det dokumenteres med vitnemål.
 • Førerkort: Kopi av førerkort klasse B (personbil).
 • Arbeidsattest og tjenesteuttalelse: Alle arbeidsattester og tjenesteuttalelser som dokumenterer din eventuelle yrkeserfaring.
 • Arbeids- og oppholdstillatelse: Hvis du ikke har norsk statsborgerskap må du laste opp gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Du kan få tilleggspoeng for dokumentert relevant erfaring. Last derfor opp dokumentasjon på dette også. Hva som regnes som relevant erfaring kan du lese om på siden Ofte stilte spørsmål.

 

 

Tips til søknaden

 • Les søknadsprosessen og utlysningsteksten nøye.
 • Ha all dokumentasjon klar i elektronisk utgave før du starter med å fylle ut selve søknaden.
 • Mange søkere dokumenterer ikke kompetansekravet selv om søknadsteksten kan tyde på at de oppfyller kravene. Husk å laste opp alle relevante dokumenter.
 • Vi benytter e-postadressen du er registrert med i Søknadsweb til å kommunisere med deg i søknadsprosessen. Dersom du ikke har fått e-post fra oss, vennligst sjekk ditt spam-filter.
 • I arbeidet med å vurdere og rangere søknadene vurderer vi både selve søknadsteksten du har skrevet og om du har dokumentert at du oppfyller krav til ulike tilleggspoeng. Oversikt over hvordan vi beregner poeng kan du laste ned her (pdf).
 • Skriv en god og utfyllende søknad. Det er spesielt viktig å begrunne hvilken motivasjon du har for å bli fengselsbetjent. Tenk på at de som skal lese søknaden din skal klare å danne seg et inntrykk av hvem du er og hvilke holdninger og verdier du har. Skriv heller for mye enn for lite. Dette gjelder også opplysninger om vandel og egen helse. Hvis du føler at noe i din søknad eller på attester og vitnemål ikke ser positivt ut så er det bedre å forklare dette nærmere i søknaden enn å late som om det ikke er der.

Tidslinje for søknads- og opptaksprosessen

1. mars: Søknadsfrist og frist for å laste opp dokumenter via Jobbnorge og Søknadsweb.

Mars: KRUS leser og vurderer alle søknadene. I helhetsvurderingen er det en forutsetning at alle opptakskrav er oppfylt. Videre vurderes blant annet karakterer og utdanning utover minimumskravet, arbeidserfaring, annen relevant erfaring og søknadsbrev.

April: KRUS rangerer hvem som foreløpig er best kvalifisert, og disse søkerne inviteres til opptaksprøver. Svaret vil enten være et avslag eller en invitasjon til opptaksprøve. Nærmere informasjon om tidspunkt for opptaksdagen kommer i løpet av april, men du må være forberedt på å sette av en hel dag til å gjennomføre opptaksprøvene.

Mai til juni: Fra midten av mai og frem til midten av juni gjennomføres opptaksprøver. Opptaksprøven består av et intervju og en fysisk test. Opptaksprøven gjennomføres i lokalene til KRUS på Lillestrøm i løpet av én dag.

20. juli: Alle som har deltatt på opptaksprøver får svar på om de får tilbud om stilling som aspirant eller ikke senest 20. juli.

For deg som får tilbud om opptaksdag

Dersom du får en innkallelse til opptaksdag, vil du motta et svarbrev med mer informasjon om den videre søknadsprosessen. På opptaksdagen må du ta med alle originaldokumenter. 

Enkelte vedlegg i forbindelse med søknadsprosessen inneholder sensitive personopplysninger. Dette gjelder følgebrev med svar på obligatoriske spørsmål (se punkt A under), samt opplysninger om din helse (se punkt B under). Disse dokumentene skal du derfor kun sende inn dersom du får innkallelse til opptaksdag. Dokumentene skal sendes inn så snart som mulig etter at du har fått innkallelsen.

A. Følgebrev

Du skal fylle ut og signere et følgebrevet som ligger i dokumentet sammen med Egen- og legeerklæring om helse. Dokumentet laster du ned på denne siden.

B. Egen- og legeerklæring om helse

Søkere som får innkallelse til opptaksdag må levere egen- og legeerklæring om helse. Mer informasjon om dette blir sendt ut ved innkallelsen. Erklæringen kan ikke være eldre enn 6 måneder. Du skal selv fylle ut egenerklæringen om helse, og be legen din fylle ut legeerklæringen. Dersom du har en diagnose som krever uttalelse fra legespesialist i henhold til de medisinske kravene, skal uttalelsen(e) sendes samtidig.

Intervju og fysisk test

Opptaksdagen består av en fysisk funksjonstest og et strukturert intervju. Kandidater som ikke består fysisk test, er ikke med videre i vurderingen av hvem som skal tilbys aspirantstilling, og opptaksdagen avsluttes. Les mer på sidene om opptaksdagen og den fysiske testen.

For deg som får tilbud om studieplass

Vandel / uttømmende politiattest

Hvis du får tilbud om studieplass, må du skaffe en uttømmende politiattest. Du vil få tilsendt en formålsbekreftelse fra KRUS som lastes opp i søknaden til politiet.