Opptaksprøve

Opptaksprøvene blir gjennomført ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter i Lillestrøm.  Ved ordinært opptak med søknadsfrist i mars vil opptaksprøvene som regel bli gjennomført i mai og frem til midten av juni. Det er ikke mulig å velge opptaksdag selv. Vi fordeler kandidatene til utvalgte opptaksprøver så raskt som mulig etter varsel om innkalling er sendt kandidater. Kandidatene må være forberedt på at innkalling kan komme senest to uker i forkant av opptaksdagen. Forberedelser til opptaksdag og fysisk funksjonstest bør dermed starte i god tid før varsel om innkalling blir sendt.

Som regel innkalles vikarer som er i et arbeidsforhold i kriminalomsorgen til de første opptaksdagene. Kandidater som av ulike årsaker ikke kan møte til opptaksprøver på utvalgte datoer må gi oss beskjed om dette så raskt som mulig etter at varsel om innkalling er sendt fra oss. KRUS forsøker å ta hensyn til dette så lenge det er praktisk mulig.

Av den totale søkermassen vil de best kvalifiserte søkerne motta en innkalling om opptaksprøve. Antall kan variere fra år til år. Innkallingen kommer pr. e-post og inneholder opplysninger om hvor opptaksprøven skal være og praktisk informasjon om selve opptaksdagen. Oppholds- og reiseutgifter må dekkes av den enkelte kandidat.

Hva skjer på en opptaksdag?

Opptaksprøvene begynner kl. 07.00 om morgenen for alle kandidater og starter med en introduksjon ved opptaksansvarlige ved KRUS. Deretter leveres den skriftlig oppgaven ut. Denne består av åpne spørsmål som blant annet skal gi KRUS og nemnda en indikasjon på kandidatens skriftlige ferdigheter. Deretter gjennomføres den fysiske funksjonstesten i gymsal, før dagen avsluttes med en individuell samtale/intervju med to-tre personer fra Kriminalomsorgens aspirantnemnd. Kandidater med en medisinsk diagnose må påregne å møte opptakslegen til samtale på opptaksdagen. Det påpekes at kandidatene må dokumentere sin helse og sitt funksjonsnivå med nødvendig og etterspurt dokumentasjon. Les mer her: Les mer om opptakskrav her

Erfaringsvis vet vi at det i snitt er to-tre kandidater pr. opptaksdag som ikke klarer å bestå den fysiske funksjonstesten. Opptaksdagen avsluttes umiddelbart for disse kandidatene, og de er ikke med i vurderingen av hvem som skal tilbys aspirantstilling.

Etter siste opptaksdag samles aspirantnemnda og kommer frem til sin konklusjon etter en helhetsvurdering av søknaden, de innsendte papirer og opptaksprøvene. Sjekk av referanser og kvalitetssjekk av innsendt dokumentasjon foregår også i denne perioden. Nemnda og KRUS har som mål å sende svar til kandidatene som har vært på opptaksprøve senest en måned før oppstart av fengselsbetjentutdanningen. De som mottar avslag vil ikke bli gitt ytterligere begrunnelse for avslaget. Kandidater som tilbys aspirantstilling får en svarfrist hvorpå de må gi tilbakemelding til KRUS om de vil motta tilbudt aspirantstilling. En gruppe kandidater vil bli tilbudt reservestatus og kan når som helst i perioden frem til oppstart bli tilbudt plass på bakgrunn av kandidater som takker «nei» til aspirantstilling.

Kandidater som ikke har levert nødvendig og etterspurt dokumentasjon innen de ulike fristene i løpet av opptaksprosessen, blir ikke vurdert til aspirantstilling. Det påpekes at egen- og legeerklæringsskjema om helse og uttømmende politiattest må være KRUS i hende senest på opptaksdagen.

Tips

KRUS og nemnda ønsker at søkerne er forberedte. I forhold til den fysiske funksjonstesten er det verdt å merke seg at kun de som består denne blir gitt anledning til å møte nemnda for samtale.

Vi ønsker også at kandidatene har satt seg inn kriminalomsorgens rolle i samfunnet og om fengselsbetjentutdanningen spesielt. Nyttig lesestoff finnes på www.kriminalomsorgen.no og på vår hjemmeside. Se blant annet studieplanen for inneværende år. Et annet tips er å følge med i aviser/media i forkant av opptaksdagen.

Til opptaksdagen må du ha med originaler av alle aktuelle vitnemål og attester. I søknadskjemaet fremkommer det hvilken dokumentasjon du må laste opp. Se også her for mer informasjon om søknadsprosessen. Påse at vedleggene du har med på opptaksdagen er så komplette som mulig, både når det gjelder skole- og arbeidsbakgrunn. I tillegg må også treningstøy og innesko til gymsalen medbringes.