Opptaksprøve

Opptaksprøvene blir normalt gjennomført ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS i Lillestrøm. Opptaksprøvene blir gjennomført fra slutten av april og frem til midten av juni.  

Av den totale søkermassen vil de best kvalifiserte søkerne motta en innkalling om opptaksprøve.  Innkallingen kommer pr. e-post og inneholder opplysninger om hvor opptaksprøven skal være og praktisk informasjon om selve opptaksdagen. Oppholds- og reiseutgifter må dekkes av den enkelte kandidat. Kandidatene må være forberedt på at innkalling kan komme senest to uker i forkant av opptaksdagen. Forberedelser til opptaksdag og fysisk funksjonstest bør dermed starte i god tid før varsel om innkalling blir sendt. 

Kandidater som av ulike årsaker ikke kan møte til opptaksprøver på utvalgte datoer må gi oss beskjed om dette så raskt som mulig etter at varsel om innkalling er sendt fra oss. KRUS forsøker å ta hensyn til dette så lenge det er praktisk mulig.

Hva skjer på en opptaksdag?

Vanligvis møter kandidater i KRUS sine lokaler i LillestrømSmittevernshensyn kan kreve at intervjuene i 2021 gjennomføres på Teams. De kandidatene som innkalles får informasjon om gjennomføringen.   

Opptaksdagen består normalt av en fysisk funksjonstest (lenke)et strukturert intervju og skriftlig prøve. Kandidater med en medisinsk diagnose må påregne å møte opptakslegen til samtale på opptaksdagen. Det påpekes at kandidatene må dokumentere sin helse og sitt funksjonsnivå med nødvendig og etterspurt dokumentasjon. Les mer om dette på siden om søknadsprsosessen.

De kandidatene som ikke består fysisk test, er ikke med videre i vurderingen av hvem som skal tilbys aspirantstilling, og opptaksdagen avsluttes. 

Alle kandidater må ha med seg en utskrift av uttømmende politiattest og originale vitnemål og attester på opptaksdagen. I tillegg må treningstøy og innesko til fysisk test medbringes.