Innkalling til opptaksprøver

De best kvalifiserte søkerne vil i løpet av april motta en innkalling om opptaksprøver. Innkallingen kommer på e-post og inneholder praktiske opplysninger. Du må være forberedt på at innkallingen kan komme senest to uker i forkant av opptaksprøvene. Forberedelser til prøvene bør dermed starte i god tid før innkallingen kommer.

Kandidater som av ulike årsaker ikke kan møte til opptaksprøver på utvalgte datoer må gi beskjed om dette så raskt som mulig etter at innkallingen er mottatt. KRUS forsøker å ta hensyn til dette så lenge det er praktisk mulig.

Hva skjer på opptaksdagen?

Opptaksprøvene gjennomføres vanligvis fra slutten av april til midten av juni. Du må være forberedt på å bruke en hel dag. På opptaksdagen møter du opp i KRUS sine lokaler i Lillestrøm. Her vil du gjennomføre en fysisk funksjonstest og et intervju. Hvis du ikke klarer den fysiske testen, blir du ikke vurdert videre for en aspirantstilling, og opptaksdagen avsluttes.

Kandidater med en medisinsk diagnose må forvente å ha en samtale med opptakslegen på denne dagen. Les mer om dette på siden for hvordan du søker opptak.

Hva må jeg ta med på opptaksdagen?

På opptaksdagen må du ta med deg utskrifter av dine originale vitnemål og attester. Du må også ha med nødvendig og etterspurt dokumentasjon som bekrefter helse og funksjonsnivå. Husk å ta med treningstøy og innesko til den fysiske testen.