Innkalling til opptaksprøver

De best kvalifiserte søkerne vil motta en innkalling om opptaksprøver. Innkallingen kommer pr. e-post og inneholder opplysninger om hvor opptaksprøvene skal være og praktisk informasjon om selve opptaksdagen.

Kandidatene må være forberedt på at innkalling kan komme senest to uker i forkant av opptaksdagen. Forberedelser til opptaksdag og fysisk funksjonstest bør dermed starte i god tid før varsel om innkalling blir sendt. 

Kandidater som av ulike årsaker ikke kan møte til opptaksprøver på utvalgte datoer må gi beskjed om dette så raskt som mulig etter at varsel om innkalling er sendt fra oss. KRUS forsøker å ta hensyn til dette så lenge det er praktisk mulig.

Hva skjer på opptaksdagen?

Kandidater møter i KRUS sine lokaler i Lillestrøm. 

Opptaksdagen består av en fysisk funksjonstest og et strukturert intervju. Kandidater som ikke består fysisk test, er ikke med videre i vurderingen av hvem som skal tilbys aspirantstilling, og opptaksdagen avsluttes. 

Hva må jeg ta med på opptaksdagen?

Alle kandidater må ha med seg en utskrift av originale vitnemål og attester på opptaksdagen. Kandidatene må dokumentere helsen sin og funksjonsnivået sitt med nødvendig og etterspurt dokumentasjon. Kandidater med en medisinsk diagnose må påregne å møte opptakslegen til samtale denne dagen. Les mer om dette på siden om søknadsprosessen.

Treningstøy og innesko til fysisk test må medbringes.