Det stilles like krav til menn og kvinner og funksjonstesten består av fire øvelser: Push up (armhevinger), sit up, rygghev / ryggrulle og utholdenhet (rundløype).

Hver enkelt øvelse må bestås med minimum 1 poeng, og sammenlagt kreves det for opptak minimum 5 poeng for at den fysiske funksjonstesten er bestått. Maksimum kan det oppnås 12 poeng.

Under gjennomføring av styrkeøvelsene deles kandidatene i par. Den ene utfører øvelsen mens den andre teller antall repetisjoner.

Kandidatene blir ikke delt på tvers av kjønn, og under rundløypen er det naturlig at både menn og kvinner løper sammen.

En beskrivelse av de forskjellige øvelsene i den fysiske funksjonstesten finner du her:

Øvelse 1: Push Up (armhevinger)

Øvelse 2: Sit Up

Øvelse 3: Rygghev / ryggrulle

Øvelse 4: Utholdenhet (10 minutters løpetest / rundløype)