Søknaden består av to trinn

Du søker på fengselsbetjentutdanningen ved å søke på stilling som aspirant. Stillingene utlyses på www.jobbnorge.no 1. februar hvert år, med søknadsfrist 1. mars. For at din søknad skal regnes som fullstendig, må du gjennomføre begge trinnene i søknadsprosessen som er beskrevet nedenfor.

Trinn 1: Jobbnorge

Du må registrere din CV og søknadstekst i Jobbnorge innen søknadsfristen 1. mars. Trykk på knappen «søk stilling» i stillingsannonsen, og følg beskrivelsen for å legge inn CV og søknadstekst. Dokumentasjon og vedlegg utover dette skal lastes opp i Søknadsweb (trinn 2). Du får en bekreftelse fra Jobbnorge når din CV og søknadstekst er registrert.

Søknaden bør blant annet beskrive din motivasjon, si noe om hvorfor du mener du er egnet for stillingen og vise at du forstår hva jobben som fengselsbetjent går ut på.

Trinn 2: Søknadsweb

I stillingsannonsen ligger det en lenke til Søknadsweb. Logg deg inn med Min-id. 

Du må laste opp all nødvendig dokumentasjon i Søknadsweb innen søknadsfristen 1. mars. Kun søknader med nødvendig dokumentasjon blir med i vurderingen av hvem som innkalles til opptaksdag. Dersom du kalles inn til opptaksdag, må du ta med alle originaldokumenter denne dagen.

I tillegg til minimumskravene for å bli vurdert til å komme inn på fengselsbetjentutdanningen, kan du få tilleggspoeng for å dokumentere relevant erfaring. Det er derfor viktig at du også laster opp all nødvendig dokumentasjon på dette. Hva som regnes som relevant erfaring kan du lese mer om på siden Ofte stilte spørsmål.

Dokumentasjon du må laste opp i Søknadsweb:

 • Søknad: Søknadstekst fra Jobbnorge (som pdf).
   
 • Utdanning: All relevant utdanning i henhold til opptakskravene må dokumenteres med vitnemål eller kompetansebevis. For å få tilleggspoeng for høyere utdanning eller fagskole må det dokumenteres med vitnemål.
   
 • Førerkort: Kopi av førerkort klasse B (personbil).
   
 • Arbeidsattest og tjenesteuttalelse: Alle arbeidsattester og tjenesteuttalelser som dokumenterer din eventuelle yrkeserfaring.
   
 • Arbeids- og oppholdstillatelse: Hvis du ikke har norsk statsborgerskap må du laste opp gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Tips til søknadsprosessen

 • Les søknadsprosessen og utlysningsteksten nøye.
 • Skriv en god og utfyllende søknad. Det er spesielt viktig å begrunne hvilken motivasjon du har for å bli fengselsbetjent. Tenk på at de som skal lese søknaden din skal klare å danne seg et inntrykk av hvem du er og hvilke holdninger og verdier du har. Skriv heller for mye enn for lite. Dette gjelder også opplysninger om vandel og egen helse. Hvis du føler at noe i din søknad eller på attester og vitnemål ikke ser positivt ut så er det bedre å forklare dette nærmere i søknaden enn å late som om det ikke er der.
 • Les deg opp på fengselsbetjentutdanningen- og yrket før du starter å skrive søknaden slik at du vet hva du søker på.
 • Ha all dokumentasjon klar i elektronisk utgave før du starter med å fylle ut selve søknaden.
 • Mange søkere dokumenterer ikke kompetansekravet selv om søknadsteksten kan tyde på at de oppfyller kravene. Husk å laste opp alle relevante dokumenter.

Husk at søknaden består av to trinn og kun blir behandlet dersom du har fullført begge trinnene. Jobbnorge er trinn 1 og Søknadsweb er trinn 2, se egne avsnitt over.

I arbeidet med å vurdere og rangere søknadene vurderer vi både selve søknadsteksten du har skrevet og om du har dokumentert at du oppfyller krav til ulike tilleggspoeng. Oversikt over hvordan vi beregner poeng kan du laste ned her (pdf).

For deg som får tilbud om opptaksdag

Dersom du er videre i prosessen og får tilbud om opptaksdag, vil du få tilsendt et svarbrev med mer informasjon om den videre søknadsprosessen.

Enkelte vedlegg i forbindelse med søknadsprosessen inneholder sensitive personopplysninger. Dette gjelder følgebrev med svar på obligatoriske spørsmål (se punkt A under), samt opplysninger om din helse (se punkt B under). Disse dokumentene skal du derfor bare sende inn dersom du får tilbud om å gjennomføre opptaksdag. Dokumentene skal sendes inn så snart som mulig etter at du har fått tilbud om opptaksdag.

A. Følgebrev

Du skal fylle ut og signere et følgebrevet som ligger i dokumentet sammen med Egen- og legeerklæring om helse. Dokumentet laster du ned på denne siden.

B. Egen- og legeerklæring om helse

Søkere som får tilbud om opptaksdag må levere egen- og legeerklæring om helse. Denne erklæringen kan ikke være eldre enn 6 måneder. Du skal selv fylle ut egenerklæringen om helse, og be legen din fylle ut legeerklæringen. Du må benytte skjemaet som du laster ned på denne siden. Dersom du har en diagnose som krever uttalelse fra legespesialist i henhold til de medisinske kravene, skal uttalelsen(e) sendes samtidig.

Har du blitt bedt om å sende inn Følgebrev + Egen- og legerklæring om helse i forbindelse med opptak til fengselsbetjentutdanningen 2022? Da skal ferdig utfylte dokumenter så snart som mulig, og senest 19 april, sendes til:

Opptak
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
Postboks 1
2001 Lillestrøm

 

For deg som skal gjennomføre opptaksdag

Opptaksdag/fysisk test

Dersom du blir innkalt til opptaksdag, vil du blant annet bli bedt om å gjennomføre en fysisk test. Denne må bestås for at du skal kunne få tilbud om opptak. Les mer på sidene om opptaksdagen og den fysiske testen.

For deg som får tilbud om studieplass

Vandel / uttømmende politiattest

Hvis du får tilbud om studieplass, må du skaffe en uttømmende politiattest. Du vil få tilsendt en formålsbekreftelse fra KRUS som lastes opp i søknaden til politiet.

Tidslinje for søknads- og opptaksprosessen

1. mars: Søknadsfrist.

1. mars: Frist for å laste opp dokumenter som skal legges inn via Jobbnorge og Søknadsweb.

Mars: KRUS leser og vurderer alle søknadene. I helhetsvurderingen er det en forutsetning at alle opptakskrav er oppfylt, og videre vurderes blant annet karakterer og utdanning utover minimumskravet, arbeidserfaring, annen relevant erfaring og søknadsbrev.

April: KRUS foretar en rangering av hvem som foreløpig er best kvalifisert, og disse søkerne inviteres til opptaksprøver. Svaret vil enten være et avslag eller en invitasjon til opptaksprøve. Nærmere informasjon om tidspunkt for opptaksdagen kommer i løpet av april, men du må være forberedt på å sette av en hel dag til å gjennomføre opptaksprøvene.

April til juni: Fra slutten av april og frem til midten av juni gjennomføres opptaksprøver. Opptaksprøven består av intervju, skriftlig prøve og fysisk test, og gjennomføres i lokalene til KRUS på Lillestrøm i løpet av én dag.

20. juli: Alle som har deltatt på opptaksprøver får svar på om de får tilbud om stilling som aspirant eller ikke senest 20. juli.

Vi benytter e-postadressen du er registrert med i Søknadsweb til å kommunisere med deg i søknadsprosessen. Dersom du ikke har fått e-post fra oss, vennligst sjekk ditt spam-filter.