Opptaksprøve

De best kvalifiserte søkerne vil motta en innkalling om opptaksprøve. Opptaksprøvene gjennomføres fra slutten av april og frem til midten av juni ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS i Lillestrøm. 

Innkallingen kommer per e-post og inneholder praktisk informasjon om selve opptaksdagen. Kandidatene må være forberedt på at innkalling kan komme senest to uker i forkant av opptaksdagen. Forberedelser til opptaksdag og fysisk funksjonstest bør dermed starte i god tid før varsel om innkalling blir sendt. 

Kandidater som av ulike årsaker ikke kan møte til opptaksprøver på utvalgte datoer må gi beskjed så raskt som mulig etter at varsel om innkalling er sendt fra oss. KRUS forsøker å ta hensyn til dette så lenge det er praktisk mulig.

Hva skjer på opptaksdagen?

Kandidater møter i KRUS sine lokaler i Lillestrøm. 

Opptaksdagen består normalt av en fysisk funksjonstest og et strukturert intervju. Kandidater med en medisinsk diagnose må påregne å møte opptakslegen til samtale på opptaksdagen. 

Kandidater som ikke består fysisk test, er ikke med videre i vurderingen av hvem som skal tilbys aspirantstilling, og opptaksdagen avsluttes. 

Alle kandidater må ha med seg en utskrift av originalt vitnemål og attester på opptaksdagen. Kandidater må dokumentere sin helse og sitt funksjonsnivå med nødvendig og etterspurt dokumentasjon. Les mer om dette på siden om søknadsprosessen. I tillegg må treningstøy og innesko til fysisk test medbringes.

Fysisk funksjonstest

Alle søkere som blir innkalt til opptaksdag må bestå den fysiske funksjonstesten for å være videre kvalifisert. Funksjonstesten består av fire øvelser. 

For å bestå fysisk funksjonstest må du oppnå minimum 1 poeng på hver øvelse, og sammenlagt må du oppnå minimum 5 poeng for å bestå. Det maksimale antall poeng du kan oppnå på testen er 12 poeng, dvs. inntil 3 poeng per øvelse. Det stilles like krav til menn og kvinner. 

Under gjennomføring av styrkeøvelsene deles kandidatene i par. Den ene utfører øvelsen mens den andre teller antall repetisjoner.

Les mer om den fysiske funksjonstesten på denne siden