Opptaksprøve

Opptaksprøvene gjennomføres ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS i Lillestrøm. Opptaksprøvene blir gjennomført fra slutten av april og frem til midten av juni.  

Av den totale søkermassen vil de best kvalifiserte søkerne motta en innkalling om opptaksprøve. Innkallingen kommer pr. e-post og inneholder opplysninger om hvor opptaksprøven skal være og praktisk informasjon om selve opptaksdagen. Oppholds- og reiseutgifter må dekkes av den enkelte kandidat. Kandidatene må være forberedt på at innkalling kan komme senest to uker i forkant av opptaksdagen. Forberedelser til opptaksdag og fysisk funksjonstest bør dermed starte i god tid før varsel om innkalling blir sendt. 

Kandidater som av ulike årsaker ikke kan møte til opptaksprøver på utvalgte datoer må gi oss beskjed om dette så raskt som mulig etter at varsel om innkalling er sendt fra oss. KRUS forsøker å ta hensyn til dette så lenge det er praktisk mulig.

Hva skjer på opptaksdagen?

Kandidater møter i KRUS sine lokaler i Lillestrøm. 

Opptaksdagen består normalt av en fysisk funksjonstestet strukturert intervju og skriftlig prøve. Kandidater med en medisinsk diagnose må påregne å møte opptakslegen til samtale på opptaksdagen. Det påpekes at kandidatene må dokumentere sin helse og sitt funksjonsnivå med nødvendig og etterspurt dokumentasjon. Les mer om dette på siden om søknadsprosessen.

De kandidatene som ikke består fysisk test, er ikke med videre i vurderingen av hvem som skal tilbys aspirantstilling, og opptaksdagen avsluttes. 

Alle kandidater må ha med seg en utskrift av originale vitnemål og attester på opptaksdagen. I tillegg må treningstøy og innesko til fysisk test medbringes. 

Fysisk funksjonstest

Alle søkere som blir innkalt til opptaksdag må bestå den fysiske funksjonstesten for å være videre kvalifisert. Funksjonstesten består av fire øvelser. 

For å bestå fysisk funksjonstest må du oppnå minimum 1 poeng på hver øvelse, og sammenlagt må du oppnå minimum 5 poeng for å bestå. Det maksimale antall poeng du kan oppnå på testen er 12 poeng, dvs. inntil 3 poeng per øvelse. Det stilles like krav til menn og kvinner. 

Under gjennomføring av styrkeøvelsene deles kandidatene i par. Den ene utfører øvelsen mens den andre teller antall repetisjoner.

Les mer om den fysiske funksjonstesten på denne siden