Du søker på fengselsbetjentutdanningen ved å søke stilling som aspirant på Jobbnorge. For at søknaden din skal regnes som fullstendig, må du i tillegg søke om studieplass på Søknadsweb.

Stillingene utlyses på www.jobbnorge.no 1. februar hvert år, med søknadsfrist 1. mars.

1. Jobbnorge (søke jobb)

Du må registrere din CV og søknadstekst i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp 1. mars. Trykk på knappen «søk stilling» i stillingsannonsen, og følg beskrivelsen for å legge inn CV og søknadstekst. Du får en bekreftelse fra Jobbnorge når din CV og søknadstekst er registrert.

Det er ikke nødvendig å laste opp vedlegg i Jobbnorge. Vedlegg skal registreres i Søknadsweb. Se trinn 2 i søknadsprosessen for hvilke vedlegg du må laste inn der.

2. Søknadsweb (søke studieplass)

I stillingsannonsen ligger det en lenke til Søknadsweb. Logg deg inn med Min-id. I Søknadsweb skal du innen søknadsfristens utløp 1. mars laste opp vedlegg/dokumentasjon.

Kun søknader med nødvendig dokumentasjon blir med i vurderingen av hvem som innkalles til opptaksdag. Dersom du kalles inn til opptaksdag, må du ta med alle originaldokumenter denne dagen.

I tillegg til minimumskravene vi stiller for å bli vurdert til å komme inn på fengselsbetjentutdanningen, kan du få tilleggspoeng for å dokumentere relevant erfaring. Det er derfor viktig at du også laster opp all nødvendig dokumentasjon på dette. Hva som regnes som relevant erfaring kan du lese mer om på siden Ofte stilte spørsmål.

Vedlegg/dokumentasjon du laster opp i Søknadsweb:

Søknad
Last opp søknadsteksten du skrev i Jobbnorge i pdf-format. Søknaden bør blant annet beskrive din motivasjon, si noe om hvorfor du mener du er egnet for stillingen og vise at du forstår hva jobben som fengselsbetjent går ut på.

Utdanning
All relevant utdanning i henhold til opptakskravene må dokumenteres med vitnemål eller kompetansebevis. For å få tilleggspoeng for høyere utdanning eller fagskole må det dokumenteres med vitnemål.

Førerkort
Legg ved kopi av førerkort klasse B (personbil).

Arbeidsattest og tjenesteuttalelse
Alle arbeidsattester og tjenesteuttalelser som dokumenterer din eventuelle yrkeserfaring.

Arbeids- og oppholdstillatelse
Hvis du ikke har norsk statsborgerskap må du laste opp gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

For deg som får tilbud om opptaksdag

Dersom du er videre i prosessen og får tilbud om opptaksdag, vil du få tilsendt et svarbrev med mer informasjon om den videre søknadsprosessen.

Enkelte vedlegg i forbindelse med søknadsprosessen inneholder sensitive personopplysninger. Dette gjelder følgebrev med svar på obligatoriske spørsmål (se punkt A under), samt opplysninger om din helse (se punkt B under). Disse dokumentene skal du derfor bare sende inn dersom du får tilbud om å gjennomføre opptaksdag. Dokumentene skal sendes inn så snart som mulig etter at du har fått tilbud om opptaksdag.

A. Følgebrev

Du skal fylle ut og signere et følgebrevet som ligger i dokumentet sammen med Egen- og legeerklæring om helse. Dokumentet laster du ned på denne siden.

B. Egen- og legeerklæring om helse

Søkere som får tilbud om opptaksdag må levere egen- og legeerklæring om helse. Denne erklæringen kan ikke være eldre enn 6 måneder. Du skal selv fylle ut egenerklæringen om helse, og be legen din fylle ut legeerklæringen. Du må benytte skjemaet som du laster ned på denne siden. Dersom du har en diagnose som krever uttalelse fra legespesialist i henhold til de medisinske kravene, skal uttalelsen(e) sendes samtidig.

Har du blitt bedt om å sende inn Følgebrev + Egen- og legerklæring om helse i forbindelse med opptak til fengselsbetjentutdanningen 2022? Da skal ferdig utfylte dokumenter så snart som mulig, og senest 19 april, sendes til:

Opptak
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Postboks 1
2001 Lillestrøm

 

For deg som skal gjennomføre opptaksdag

Opptaksdag/fysisk test

Dersom du blir innkalt til opptaksdag, vil du blant annet bli bedt om å gjennomføre en fysisk test. Denne må bestås for at du skal kunne få tilbud om opptak.

For deg som får tilbud om studieplass

Vandel / uttømmende politiattest

Hvis du får tilbud om studieplass, må du skaffe en uttømmende politiattest. Du vil få tilsendt en formålsbekreftelse fra KRUS som lastes opp i søknaden til politiet.

Tips til søknadsprosessen

  • Les søknadsprosessen og utlysningsteksten nøye.
  • Skriv en god og utfyllende søknad. Det er spesielt viktig å begrunne hvilken motivasjon du har for å bli fengselsbetjent. Tenk på at de som skal lese søknaden din skal klare å danne seg et inntrykk av hvem du er og hvilke holdninger og verdier du har. Skriv heller for mye enn for lite. Dette gjelder også opplysninger om vandel og egen helse. Hvis du føler at noe i din søknad eller på attester og vitnemål ikke ser positivt ut så er det bedre å forklare dette nærmere i søknaden enn å late som om det ikke er der.
  • Les deg opp på fengselsbetjentutdanningen- og yrket før du starter å skrive søknaden slik at du vet hva du søker på.
  • Ha all dokumentasjon klar i elektronisk utgave før du starter med å fylle ut selve søknaden.
  • Mange søkere dokumenterer ikke kompetansekravet selv om søknadsteksten kan tyde på at de oppfyller kravene. Husk å laste opp alle relevante dokumenter.

Husk at søknaden består av to trinn og kun blir behandlet dersom du har fullført begge trinnene. Jobbnorge er trinn 1 og Søknadsweb er trinn 2, se egne avsnitt over.

I arbeidet med å vurdere og rangere søknadene vurderer vi både selve søknadsteksten du har skrevet og om du har dokumentert at du oppfyller krav til ulike tilleggspoeng. Oversikt over hvordan vi beregner poeng kan du laste ned her (pdf).

Tidslinje for søknads- og opptaksprosessen

1. mars: Søknadsfrist.

1. mars: Frist for å laste opp dokumenter som skal legges inn via Jobbnorge og Søknadsweb.

Mars: KRUS leser og vurderer alle søknadene. I helhetsvurderingen er det en forutsetning at alle opptakskrav er oppfylt, og videre vurderes blant annet karakterer og utdanning utover minimumskravet, arbeidserfaring, annen relevant erfaring og søknadsbrev.

April: KRUS foretar en rangering av hvem som foreløpig er best kvalifisert, og disse søkerne inviteres til opptaksprøver. Svaret vil enten være et avslag eller en invitasjon til opptaksprøve. Nærmere informasjon om tidspunkt for opptaksdagen kommer i løpet av april, men du må være forberedt på å sette av en hel dag til å gjennomføre opptaksprøvene.

April til juni: Fra slutten av april og frem til midten av juni gjennomføres opptaksprøver. Opptaksprøven består av intervju, skriftlig prøve og fysisk test, og gjennomføres i lokalene til KRUS på Lillestrøm i løpet av én dag.

20. juli: Alle som har deltatt på opptaksprøver får svar på om de får tilbud om stilling som aspirant eller ikke senest 20. juli.

Vi benytter e-postadressen du er registrert med i Søknadsweb til å kommunisere med deg i søknadsprosessen. Dersom du ikke har fått e-post fra oss, vennligst sjekk ditt spam-filter.