For at din søknad skal regnes som fullstendig, må du gjennomføre alle de tre trinnene i søknadsprosessen som er beskrevet nedenfor.

I arbeidet med å vurdere og rangere søknadene vurderer vi både selve søknadsteksten du har skrevet og om du har dokumentert at du oppfyller krav til ulike tilleggspoeng. Oversikt over hvordan vi beregner poeng kan du laste ned her (pdf).

Søknad trinn 1: Jobbnorge

Du må registrere din CV og søknadstekst i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp 1. mars. Trykk på knappen «søk stilling» i stillingsannonsen, og følg beskrivelsen for å legge inn CV og søknadstekst.  Du får en bekreftelse fra Jobbnorge når din CV og søknadstekst er registrert.

Det er ikke nødvendig å laste opp vedlegg i Jobbnorge. Vedlegg skal registreres i Søknadsweb. Se trinn 2 i søknadsprosessen for hvilke vedlegg du må laste inn der.

 

Søknad trinn 2: Søknadsweb

I stillingsannonsen ligger det en lenke til Søknadsweb. Logg deg inn med Min-id. I Søknadsweb skal du innen søknadsfristens utløp 1. mars laste opp vedlegg/dokumentasjon.

Kun søknader med nødvendig dokumentasjon blir med i vurderingen av hvem som innkalles til opptaksdag. Dersom du kalles inn til opptaksdag, må du ta med alle originaldokumenter denne dagen.

I tillegg til minimumskravene vi stiller for å bli vurdert til å komme inn på fengselsbetjentutdanningen, kan du få tilleggspoeng for å dokumentere relevant erfaring. Det er derfor viktig at du også laster opp all nødvendig dokumentasjon på dette. Hva som regnes som relevant erfaring kan du lese mer om på siden Ofte stilte spørsmål.

Vedlegg/dokumentasjon du laster opp i Søknadsweb

Søknad

Last opp søknadsteksten du skrev i Jobbnorge i pdf-format. Søknaden bør blant annet beskrive din motivasjon, si noe om hvorfor du mener du er egnet for stillingen og vise at du forstår hva jobben som fengselsbetjent går ut på.

Utdanning
All relevant utdanning i henhold til opptakskravene må dokumenteres med vitnemål eller kompetansebevis. For å få tilleggspoeng for høyere utdanning eller fagskole må det dokumenteres med vitnemål.

Førerkort
Legg ved kopi av begge sider på førerkort klasse B, personbil med manuelt gir.

Arbeidsattest og tjenesteuttalelse
Eventuelle arbeidsattester/tjenesteuttalelser som dokumenterer din yrkeserfaring skal minimum være påført arbeidsgiver, start- og sluttdato, samt antall timer og/eller stillingsprosent.

Arbeids- og oppholdstillatelse
Hvis du ikke har norsk statsborgerskap må du laste opp gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Søknad trinn 3: Brevpost

Enkelte vedlegg i forbindelse med søknadsprosessen inneholder sensitive personopplysninger. Dette gjelder følgebrev med svar på obligatoriske spørsmål (se punkt A under), samt opplysninger om din helse (se punkt B under). Slike vedlegg skal derfor ikke lastes opp i Søknadsweb.

Følgebrev og egen- og legeerklæring om helse sendes til:

Opptak, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
Postboks 1
2001 Lillestrøm

Siste frist for å sende disse dokumentene er 20. mars. KRUS ønsker at du sender dokumentene samlet.

A. Følgebrev

Du skal fylle ut og signere et følgebrev.

Last ned følgebrev (pdf)

B. Egen- og legeerklæring om helse

Alle søkere må levere egen- og legeerklæring om helse. Denne erklæringen kan ikke være eldre enn 6 måneder. Du skal selv fylle ut egenerklæringen om helse, og be legen din fylle ut legeerklæringen. Du må benytte sjemaet du kan laste ned under. Dersom du har en diagnose som krever uttalelse fra legespesialist i henhold til de medisinske kravene, skal uttalelsen(e) sendes samtidig.

Last ned oversikt over medisinske krav (pdf).
Last ned egen- og legeerklæring (pdf).

For deg som skal gjennomføre opptaksdag

Opptaksdag/fysisk test

Dersom du blir innkalt til opptaksdag, vil du blant annet bli bedt om å gjennomføre en fysisk test. Denne må bestås for at du skal kunne få tilbud om opptak. Les mer på sidene om opptaksdagen og den fysiske testen.

Vandel / uttømmende politiattest

Hvis du blir innkalt til opptaksdag må du medbringe en uttømmende politiattest. Hvis du går videre i prosessen får du tilsendt en formålsbekreftelse fra KRUS som lastes opp i søknaden til politiet. Dersom du får tilsendt politiattesten digitalt, må du selv sørge for å skrive ut denne før du møter ved KRUS på opptaksdagen.

Hvilke datoer må jeg forholde meg til?

1. mars: Søknadsfrist.

1. mars: Frist for å laste opp dokumenter som skal legges inn via Jobbnorge og Søknadsweb.

20. mars: Frist for å sende følgebrev og egen- og legeerklæring om helse.

Mars: KRUS leser og vurderer alle søknadene. I helhetsvurderingen er det en forutsetning at alle opptakskrav er oppfylt, og videre vurderes blant annet karakterer og utdanning utover minimumskravet, arbeidserfaring, annen relevant erfaring og søknadsbrev.

April: KRUS foretar en rangering av hvem som foreløpig er best kvalifisert, og disse søkerne inviteres til opptaksprøver. I midten av april vil alle søkere motta en e-post. Svaret vil enten være et avslag eller en invitasjon til opptaksprøve. Nærmere informasjon om tidspunkt for opptaksdagen kommer i løpet av april, men du må være forberedt på å sette av en hel dag til å gjennomføre opptaksprøvene.

April til juni: Fra slutten av april og frem til midten av juni gjennomføres opptaksprøver. Opptaksprøven består av intervju, skriftlig prøve og fysisk test, og gjennomføres vanligvis i lokalene til KRUS på Lillestrøm i løpet av en dag. I 2021 er det sannsynlig at intervjuene blir gjennomført på Teams, dette vil avhenge av smittesituasjonen.

20. juli: Alle som har deltatt på opptaksprøver får svar på om de får tilbud om stilling som aspirant eller ikke senest 20. juli.

Vi benytter e-postadressen du er registrert med i Søknadsweb til å kommunisere med deg i søknadsprosessen. Dersom du ikke har fått e-post fra oss, vennligst sjekk ditt spam-filter.

Tips til søknadsprosessen

  • Skriv en god og utfyllende søknad. Det er spesielt viktig å begrunne hvilken motivasjon du har for å bli fengselsbetjent. Tenk på at de som skal lese søknaden din skal klare å danne seg et inntrykk av hvem du er og hvilke holdninger og verdier du innehar. Skriv heller for mye enn for lite. Dette gjelder også opplysninger om vandel og egen helse. Hvis du føler at noe i din søknad eller på attester og vitnemål ikke ser positivt ut så er det bedre å forklare dette nærmere i søknaden enn å late som om det ikke er der.
  • Les deg opp på fengselsbetjentutdanningen- og yrket før du starter å skrive søknaden slik at du vet hva du søker på.
  • Ha all dokumentasjon klar i elektronisk utgave før du starter med å fylle ut selve søknaden.
  • Mange søkere dokumenterer ikke kompetansekravet selv om søknadsteksten kan tyde på at de oppfyller kravene. Husk å laste opp alle relevante dokumenter.