Sikresiden.no lages av og for norske universiteter, høgskoler og forskningsvirksomheter. Ca. 30 universiteter og høgskoler i Norge er deltagere i sikresidensamarbeidet.

På sikresiden.no ligger det sikkerhetsinformasjon for både ansatte, studenter og besøkende til KRUS.

Formålet med nettstedet er å gi opplæring for å forebygge situasjoner, samt hjelp til hva du kan gjøre i en akutt situasjon. Nettsiden er bygd opp med én forebyggende del (vises med sorte ikoner) og én del for akutte situasjoner (vises med røde ikoner).

For å få opp informasjon som er tilpasset KRUS, må du velge KRUS som institusjon/tilhørighet i nedtrekksmenyen til høyre/øverst på sikresiden.no (lenke til ekstern nettside).