KIKS

Tilsette ved KRUS finn alle styrande, gjennomførande og kontrollerande dokument for personvern, informasjonstrygging, beredskap og HMS i KIKS.

Cristin (Current Research Information System in Norway)

Cristin er eit felles system for registrering og rapportering av forskingsaktivitetar for institusjonar i UH-sektoren.