Målet med prosjektet er å utvikle et program for mødre i fengsel, med arbeidstittel Mamma fra innsiden.

Målgruppen til programmet er domfelte og innsatte mødre som har et ønske om å opprettholde eller bedre relasjonen til sine barn.

Programmet skal være et tiltak som kan være en arena der innsatte mødre kan møtes, få støtte og snakke sammen om foreldreskapet. En god relasjon til familien kan minske risikoen for tilbakefall når kvinnene skal tilbake til samfunnet etter soning.

Programmet er prøvd ut i en gruppe mødre ved en fengselsenhet.

Høsten 2023 vil det bli gjennomført en pilotopplæring for programledere.


Prosjektperiode

2021 - 2025